Facebook

Twitter

Tarptautiniai projektai

2008 m. asociacija „Langas į ateitį“ pradėjo aktyviai dalyvauti tarptautiniuose projektuose, kuriuos įgyvendindama dalijasi sukaupta gerąja patirtimi, prisideda prie mokomosios medžiagos, naudojamos daugelyje Europos šalių, kūrimo ir taikymo.

2012-2014 m. „Vaizdaus turinio internete kūrimo abėcėlė“

TMAAštuonių organizacijų iš aštuonių Europos šalių konsorciumas 2012 m. lapkričio mėnesį pradėjo naują tarptautinį projektą „Vaizdaus turinio internete kūrimo abėcėlė“ (angl.k. – Telecentre Multimedia academy), skirtą supažindinti, skatinti ir mokyti suaugusius žmones naudotis saityno 2.0 (angl. k. – Web.2.0) teikiamomis turinio kūrimo galimybėmis, audiovizualinėmis priemonėmis, fotografija.

Skaityti daugiau...

2012-2015 m. „Tai yra IT“

This is IT logo

Siekiant padėti žmonėms tobulinti  IRT gebėjimus ir lengviau integruotis į visuomeninį gyvenimą Europoje pradėtas vykdyti naujas projektas „Tai yra IT“ (angl. This is IT). Šio projekto tikslas – suburti savanorius, kurie pasitelkiant inovatyvius mokymo metodus ir gerosios praktikos pavyzdžius padėtų socialiai ar geografiškai atskirtiems žmonėms pasiekti labiausiai prieinamas IRT mokymosi priemones ir būdus.

Skaityti daugiau...