Facebook

Twitter

Projektai Lietuvoje

Nuo 2002 m. asociacija „Langas į ateitį“, išlaikydama savo veiklos kryptis, įgyvendina projektus nacionaliniu ir europiniu mastu. Asociacijos „Langas į ateitį“ veiklos kryptys Lietuvoje:

    • Viešųjų interneto prieigų steigimas (2002-2004 m.)
    • IKT gyventojų mokymai
    • Gyventojų mokymas ir skatinimas naudotis e. paslaugomis
    • Saugaus naudojimosi internetu skatinimas
    • Jaunimo skatinimas domėtis informacinėmis technologijomis

2002-2004 m. Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra

Nuo 2002 m. „Langas į ateitį“ steigė interneto centrus steigėjų lėšomis, o nuo 2003 m. viešieji interneto centrai buvo steigiami kartu su LR Vidaus reikalų ministerija. 2002 - 2004 m. įsteigti viešieji interneto prieigos centrai MS Word Download(181 KB).

2005 - 2006 m. viešųjų prieigų steigimo darbus pratęsė LR Vidaus reikalų ministerijos įgyvendinamas ES remiamos „Phare“ socialinės-ekonominės sanglaudos programos finansuojamas projektas „Viešųjų interneto prieigos taškų steigimas kaimiškose vietovėse". Pagal šį projektą Lietuvoje įsteigta dar 300 interneto centrų.

Skaityti daugiau...

2008-2010 m. projektas „Šiuolaikiniai informacinių technologijų mokymosi būdai"

Tęstinis projektas „Šiuolaikiniai informacinių technologijų mokymosi būdai" yra viena iš asociacijos „Langas į ateitį" rengiamų Lietuvos piliečių informacinio kompiuterinio raštingumo skatinimo iniciatyvų. Po ypač sėkmingo ir daug dėmesio sulaukusio projekto „Lietuvos e. piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys" buvo pastebėta, kad nemažai įvadinius į kompiuterijos pasaulį kursus baigusių gyventojų pageidauja gilesnių kompiuterio panaudojimo žinių. Įvertinus tokių žinių poreikį su „Microsoft Unlimited Potential" programos finansavimu ir pradėtas įgyvendinti nuotolinio mokymo projektas visiems minimalius kompiuterio pradmenis jau įgyjusiems Lietuvos gyventojams, viešųjų interneto prieigos taškų lankytojams bei visiems vartotojams, turintiems interneto ryšį namuose.

Skaityti daugiau...

2006-2008 m. projektas „Lietuvos e.piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“

Informacinės visuomenės plėtrą skatinantis aljansas „Langas į ateitį“ nuo 2006 m. kovo 6 d. iki 2008 m. balandžio visoje Lietuvos teritorijoje vykdė projektą „Lietuvos e. piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“ pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra” 2.2. priemonę.

Projekto tikslas – tiesioginių mokymų kompiuterinėse klasėse būdu suteikti kompiuterinio raštingumo pradmenų ir saugaus naudojimosi internetu žinių 50 000 Lietuvos gyventojų, vyresnių nei 16 metų. Mokymo programa parengta pagal LR Vyriausybės patvirtintą kompiuterinio raštingumo standarto minimalios kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos programą, kuri dera su naujausia Europos kompiuterio vartotojo (ECDL) programa gyventojams (e. Citizen).

Skaityti daugiau...

2003 m. Gyventojų mokymai

Įgyvendindamas savo siekius – spartinti interneto plėtrą Lietuvoje, „Langas į ateitį“, kaip vieną iš savo veiklos sričių, užsibrėžė šalies gyventojų mokymus naudotis internetu. Be viešosios interneto prieigos taškų, suteikiančių galimybę nemokamai naudotis internetu, aljansas pabrėžė, kad itin svarbu gyventojams suteikti ir interneto naudojimo žinių. Ši veikla leis padidinti interneto centrų lankytojų, o kartu ir interneto naudotojų skaičių.

2003 metais „Langas į ateitį“ inicijavo didžiausius Lietuvoje gyventojų mokymus naudotis internetu – tuomet kursus baigė 20 000 Lietuvos gyventojų. Iš anksto buvo apsispręsta akcentuoti teigiamas interneto naudojimo savybes, skatinti žmones naudotis kompiuteriais ir e. paslaugomis buityje, kviesti mokymuose įgytas žinias pritaikyti įsteigtuose interneto centruose.

Skaityti daugiau...

Konkursas „Geriausias interneto turinys vaikams“

Nacionalinio konkurso laimėtojai apdovanoti gruodžio 18 d.! 

Renginys vyko Saugesnio interneto projekto partnerio bendrovės TEO būstinėje. Nuotraukas iš renginio galite matyti čia.

Skaityti daugiau...