Facebook

Twitter

2006-2008 m. projektas „Lietuvos e.piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“

Informacinės visuomenės plėtrą skatinantis aljansas „Langas į ateitį“ nuo 2006 m. kovo 6 d. iki 2008 m. balandžio visoje Lietuvos teritorijoje vykdė projektą „Lietuvos e. piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“ pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra” 2.2. priemonę.

Projekto tikslas – tiesioginių mokymų kompiuterinėse klasėse būdu suteikti kompiuterinio raštingumo pradmenų ir saugaus naudojimosi internetu žinių 50 000 Lietuvos gyventojų, vyresnių nei 16 metų. Mokymo programa parengta pagal LR Vyriausybės patvirtintą kompiuterinio raštingumo standarto minimalios kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos programą, kuri dera su naujausia Europos kompiuterio vartotojo (ECDL) programa gyventojams (e. Citizen).

Pratęsus projektą, kompiuterinio raštingumo ir interneto pradmenų kursus baigė 400 neįgalių Lietuvos gyventojų iš 16 šalies savivaldybių. Mokymai truko 2 mėnesius. Mokymo turinys ir metodika buvo adaptuoti pagal neįgaliųjų poreikius.

“Langas į ateitį” vykdytas projektas „Lietuvos e.piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“ baigėsi, tačiau šiuo metu vykdomas projekto tęsinys, skirtas Lietuvos gyventojams, siekiantiems tęsti kompiuterinio raštingumo mokymus internetu.