Facebook

Twitter

2003 m. Gyventojų mokymai

Įgyvendindamas savo siekius – spartinti interneto plėtrą Lietuvoje, „Langas į ateitį“, kaip vieną iš savo veiklos sričių, užsibrėžė šalies gyventojų mokymus naudotis internetu. Be viešosios interneto prieigos taškų, suteikiančių galimybę nemokamai naudotis internetu, aljansas pabrėžė, kad itin svarbu gyventojams suteikti ir interneto naudojimo žinių. Ši veikla leis padidinti interneto centrų lankytojų, o kartu ir interneto naudotojų skaičių.

2003 metais „Langas į ateitį“ inicijavo didžiausius Lietuvoje gyventojų mokymus naudotis internetu – tuomet kursus baigė 20 000 Lietuvos gyventojų. Iš anksto buvo apsispręsta akcentuoti teigiamas interneto naudojimo savybes, skatinti žmones naudotis kompiuteriais ir e. paslaugomis buityje, kviesti mokymuose įgytas žinias pritaikyti įsteigtuose interneto centruose.

Mokymo programa buvo sudaryta, orientuojantis į LRV svarstomą minimalaus kompiuterinio raštingumo programą ir remiantis Švietimo ir mokslo ministerijos IT centro rekomendacijomis. Kursus organizavo „Alnos“ mokymo centras bei „Lietuvos telekomo“ Kompetencijos ugdymo centras”.

Apie antrąjį aljanso veiklos etapą jo direktorė Loreta Križinauskienė sako: „Visuomenės tyrimui parodžius (TNS Gallup Media ), kad Lietuvoje 2003 m. pradžioje buvo apie 2 mln. suaugusiųjų, nesinaudojusių internetu, tapo aišku, kad mūsų tikslas ir yra šį skaičių sumažinti.“

Pasak direktorės, 2003 m. pavasarį pradėti visuomenės mokymai sulaukė didelio pasisekimo. 2003 metų gruodžio mėnesio viduryje interneto pradmenų kursus jau buvo aplankę 20 tūkst. šalies gyventojų.

Apie 60 proc. dalyvavusių mokymuose yra nuo 35 iki 60 metų, 35,37 proc. – 18 – 35 m., o likusioji dalis – šešiasdešimtmečiai ir vyresni. Kursų lankytojų amžiaus vidurkis – 40 metų.

80 proc. lankiusiųjų kursus sudarė moterys. Interneto pradmenų mokėsi penkis kartus daugiau miestiečių nei kaimo vietovių gyventojų. Daugiau kaip pusė kursų dalyvių turėjo aukštąjį išsilavinimą. Populiariausia besimokančiųjų profesija – pedagogai - 28%. Kas dešimtas panorėjęs išmokti naudotis internetu buvo bedarbis. Mažiausiai kursuose dalyvavo pensininkų – 2,45 proc. ir namų šeimininkių – 3,83 proc.

Dauguma besimokiusiųjų kursus įvertino labai gerai. Net 99,41 proc. rekomenduotų juos kitiems. Devyni iš dešimties dalyvių buvo įsitikinę, kad kursai paskatins juos tobulinti kompiuterinį raštingumą ir toliau.

Bendrą nuomonę apie kursus galėtų iliustruoti toks 43 metų garliaviškės Onos Grabauskienės parašytas komentaras: „Dėkoju už suteiktą galimybę! Sugebėjimas pačiai rasti reikalingą informaciją leidžia man jaustis nepriklausoma“.

Specialiai mokymo projektui buvo paruošta medžiaga kurso dalyviui.

 

Papildomai žiūrėkite: