Facebook

Twitter

Projektas "Youth Work HD"

"Youth Work HD" yra strateginės partnerystės projektas, kurį įgyvendina keturios organizacijos – Rijekos techninės kultūros centras (Kroatija), asociacija „Langas į ateitį“ (Lietuva), Latvijos informacijos ir komunikacijos technologijos asociacija (Latvija) ir Europinės paramos tarptautinė akademija (Italija), siekdamos spręsti Europoje aktualią jaunimo nedarbo problemą ir gerinti darbo su jaunimu kokybę. Projektas truks du metus ir yra dalinai finansuojamas Erasmus+ programos. Vykdydama projektą, asociacija „Langas į ateitį“ bendradarbiauja su Lietuvos jaunimo darbo centrais.

Pagrindinės projekto veiklos:

  • jaunimo darbuotojų tyrimas projekto partnerių šalyse: jaunimo darbuotojams skirti ištekliai ir mokomoji medžiaga internete, jaunimo darbuotojų apklausa apie jiems reikalingas žinias ir įgūdžius, interviu su jaunimo darbuotojais;
  • keturių nuotolinių kursų sukūrimas atsižvelgiant į jaunimo darbuotojų poreikius profesiniam tobulėjimui. Kursai bus parengti visų projekto partnerių kalbomis (taip pat anglų) ir pasiekiami nuotolinio mokymosi aplinkoje;
  • nuotolinių kursų pristatymas jaunimo darbuotojams. Pirmiausia, bandomojo mokymo metu bus apmokyta 50 jaunimo darbuotojų. Vėliau, nuotoliniai kursai bus teikiami partnerių šalyse bei visoje Europoje.

Projekto svetainė – www.youthworkhd.eu.

YW HD logo

YW HD logo1