Facebook

Twitter

Aljansas “Langas į ateitį” buria naujus partnerius

Vilnius, 2002 rugsėjo 4 d. Prie aljanso “Langas” į ateitį”, Lietuvoje steigiančio nemokamus viešus interneto prieigos taškus, prisijungė nauji partneriai: audito, mokesčių bei konsultacijų paslaugas teikianti firma “Deloitte & Touche”, advokatų kontora “Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai” bei ryšių su visuomene agentūra “DDB&Co. ir Katkevičius”. 

Aljansą “Langas į ateitį” subūrė bendrovės “Omnitel”, “Lietuvos telekomas”, “Hansa-LTB” ir Vilniaus bankas, vėliau prie jo prisijungė “SonexCo” ir “Alna”. Aljansas vykdo unikalų Lietuvoje verslo paramos informacinės visuomenės plėtrai projektą, kurio misija – skatinti interneto naudojimą Lietuvoje ir tokiu būdu kelti šalies gyventojų gyvenimo lygį.

"Mums garbė būti juridiniais partneriais viename būryje su aljanso "Langas i ateiti" steigėjais ir prisidėti prie to, kad Lietuva taptų modernesne, sparčiai besivystančia Europos valstybe”, - sakė advokatų kontoros “Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai” advokatas Rolandas Valiūnas.

Jo teigimu, žmonės, gyvenantys mažesniuose miestuose ir kaimuose, gaus unikalią galimybę naudotis informacinėmis galimybėmis, kurios kitokiu būdu būtų jiems neprieinamos.

“Suprasdami šio projekto svarbą Lietuvai, mes norime aktyviai dalyvauti, kuriant informacinę visuomenę, o aljansas yra puiki galimybė tą padaryti”, - sakė agentūros “DDB&Co. ir Katkevičius” direktorius Aurelijus Katkevičius.

Pasak Juozo Kabašinsko, “Deloitte & Touche” vadovo Lietuvoje, dalyvavimas aljanso “Langas į ateitį” veikloje – ne tik garbinga, bet ir naudinga misija, nes kuo labiau išsilavinusi visuomenė, tuo palankesnė situacija yra verslo plėtrai.

Kurdamas interneto centrus, aljansas aktyviai bendradarbiauja su vietos savivaldos institucijomis. Jos suteikia interneto centrams patalpas ir rūpinasi administravimu, o aljansas įveda interneto ryšį, padovanoja kompiuterius bei suteikia techninio aptarnavimo paslaugas.

Per metus Lietuvoje ketinama įkurti 65 viešuosius interneto prieigos centrus 54 Lietuvos vietovėse. Tai suteiks galimybę Lietuvos gyventojams internete praleisti daugiau kaip 1 500 000 valandų.

Aljanso “Langas į ateitį” projektas sulaukė didelio visuomenės dėmesio

Vilnius, rugpjūčio 22 d. Aljansas “Langas” į ateitį”, Lietuvoje steigiantis nemokamus viešus interneto prieigos taškus, pranešė sulaukęs itin didelio paraiškų skaičiaus. 

Bendrovių “Omnitel”, “Lietuvos telekomas”, “Hansa-LTB” ir Vilniaus bankas suburtas aljansas “Langas į ateitį” vykdo unikalų Lietuvoje verslo paramos informacinės visuomenės plėtrai projektą. Aljanso misija – skatinti interneto naudojimą Lietuvoje ir tokiu būdu kelti šalies gyventojų gyvenimo lygį.

“Langas į ateitį” direktorė Loreta Križinauskienė sakė, kad per vasarą jau įrengti ir naudojami penki viešieji interneto prieigos taškai. Du iš jų yra Alytuje, po vieną – Varėnoje, Seirijuose ir Viečiūnuose.

Šiuo metu “Langas į ateitį” projekto vykdytojai jau susisiekė su 30 Lietuvos savivaldybių, patvirtinta 21 paraiška steigti interneto taškus, šiuo metu vyksta interneto ryšio ir darbo vietų įrengimo darbai.

Kuriant interneto centrus aktyviai bendradarbiaujama su vietos savivaldos institucijomis. Jos suteikia interneto centrams patalpas ir rūpinasi administravimu, o aljansas įveda interneto ryšį, padovanoja kompiuterius bei suteikia techninio aptarnavimo paslaugas.

“Mus gerokai nustebino toks didelis šalies gyventojų noras naudotis internetu. Per labai trumpą laiką sulaukėme didžiulio dėmesio ir paraiškų srauto. Labai aktyvios ir didelių miestų, ir mažų miestelių bei kaimų bendruomenės, seniūnijos. Ypač joms interneto centras tampa svarbiu informacijos, žinių, kultūros centru. Mūsų įrengti interneto centrai tampa pagrindu ir vietos savivaldai veikti informacinės visuomenės plėtros srityje”, – sakė “Langas į ateitį” direktorė L.Križinauskienė.

Steigti ir prižiūrėti viešuosius interneto centrus yra pasirengusios gyvenviečių bibliotekos, kultūros namai, seniūnijos, bendruomenės centrai ir kitos visuomeninės organizacijos. Centrų įrengimo geografija apima visą Lietuvą – nuo Klaipėdos iki Anykščių.

Per metus Lietuvoje ketinama įkurti 65 viešuosius interneto prieigos centrus 54 Lietuvos vietovėse. Tai suteiks galimybę Lietuvos gyventojams internete praleisti daugiau kaip 1 500 000 valandų.

Aljanso “Langas” į ateitį” projektui pritarė atsakingi Europos Sąjungos pareigūnai

Vilnius, birželio 20 d. Šiandien verslo aljanso “Langas į ateitį” partneriai susitiko su Lietuvoje viešinčiais Europos komisijos ir Europos Sąjungos institucijų, atsakingų už informacinės visuomenės plėtrą, pareigūnais.

Aljanso “Langas į ateitį” partneriai – “Omnitel” prezidentas Antanas Zabulis, Vilniaus banko prezidentas Julius Niedvaras, “Lietuvos telekomo” vadovas Tapio Paarma ir “Hansa-LTB” valdybos narys Antanas Danys – su ES pareigūnais aptarė galimą Europos Sąjungos paramą projektui “Langas į ateitį” bei svarstė galimybes projektui pritraukti ir Europos Sąjungos lėšas.

“Europos Sąjungos institucijų pareigūnams, dirbantiems informacinės visuomenės kūrimo srityje, pristatėme pradėto įgyvendinti projekto užduotis ir būdus, numatomus atlikti darbus.

Jie pritarė ir palaikė šį mūsų sumanymą, pabrėždami tą svarbų faktą, kad iniciatyvos kurti žinių visuomenę imasi verslo bendruomenė”, - sakė aljanso “Langas į ateitį” valdybos pirmininkas Darius Maikštėnas.

Lietuvos verslo lyderės - bendrovės “Omnitel”, “Lietuvos telekomas”, “Hansa-LTB” ir Vilniaus bankas – paskelbė susiburiančios į aljansą “Langas į ateitį”, kuris pradėjo vykdyti unikalų Lietuvoje verslo paramos informacinės visuomenės plėtrai projektą. Aljanso partneriai kooperuoja bendrovių lėšas ir Lietuvoje steigia nemokamus viešus interneto centrus.

Aljanso “Langas į ateitį” misija – skatinti interneto naudojimą Lietuvoje ir tokiu būdu kelti šalies gyventojų gyvenimo lygį, šalies konkurencingumą Europoje bei pasaulyje. Aljansas inicijuotas kaip katalizatorius, inicijuojant abipusį verslo ir valdžios institucijų bendradarbiavimą, skatinant visuomenę naudotis informacinėmis technologijomis ir mažinant Lietuvos skaitmeninę perskyrą.

Aljansas “Langas į ateitį” atidarė pirmuosius viešuosius interneto centrus

Vilnius, birželio 13 d. Prieš mėnesį suburtas Lietuvos verslo lyderių – bendrovių “Omnitel”, “Lietuvos telekomas”, “Hansa – LTB” ir “Vilniaus bankas” - aljansas “Langas į ateitį “ pristato pirmuosius veiklos rezultatus. 

Šiandien Alytuje pradėjo veikti du viešieji interneto centrai, kuriuose visi norintieji galės naudotis internetu nemokamai. Netrukus Alytaus apskrityje –Druskininkuose, Seirijuose, Varėnoje – bus atidaryti dar trys interneto centrai.

Aljanso “Langas į ateitį” misiją remia aukščiausi šalies vadovai ir savivaldybės. Pirmųjų interneto centrų atidarymo proga savo sveikinimą aljanso partneriams ir alytiškiams atsiuntė Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus.

“Nuoširdžiai sveikinu Jus su gražiu įvykiu ir siunčiu nuoširdžiausius linkėjimus visiems, kurių lėšomis, pastangomis ir rūpesčiu atidarytas Alytaus interneto centras. Tikiu, kad naujasis interneto centras ilgai ir sėkmingai tarnaus Alytaus miesto gyventojams – vaikams, jaunimui, suaugusiems. Linkiu kuo geriausios sėkmės tolesnei Aljanso “Langas į ateitį” veiklai, kuo geriausios kloties visiems jo telkiamiems verslo, mokslo ir valdžios atstovams, visiems rėmėjams bei dalyviams”, - sakoma Prezidento Valdo Adamkaus sveikinime.

 

Iki metų pabaigos visoje Lietuvoje bus įrengti 66 viešieji interneto centrai, kurie suteiks galimybę Lietuvos gyventojams internete praleisti daugiau kaip 1 500 000 valandų.

 

Asociacijos “Langas į ateitį” direktorė Loreta Križinauskienė sako, kad šis projektas – tai naujos galimybės savivaldybėms rūpintis savo gyventojų ateitimi. “Steigiant viešuosius interneto centrus, sėkmė neįmanoma be vietinės valdžios iniciatyvos ir partnerystės, todėl tikiuosi, kad Alytaus apskrities, miesto ir rajono vadovų pavyzdys paskatins aktyviau prie projekto prisijungti ir kitų šalies miestų ir rajonų vadovus”, - teigia Loreta Križinauskienė.

 

Aljansas “Langas į ateitį” siekia skatinti interneto naudojimą šalyje ir taip kelti gyventojų gyvenimo lygį, šalies konkurencingumą pasaulyje. Šiuo metu Lietuvoje internetu naudojasi tik 14 proc. šalies gyventojų . Tuo pat metu Europoje – beveik 40 proc. gyventojų.

Aljanso iniciatoriai viliasi, kad, suteikus galimybę gyventojams nemokamai naršyti po internetą ir taip gilinti kompiuterines žinias, per trejus metus pavyks pasiekti Europos Sąjungos interneto skverbties vidurkį.

Verslas skatins Lietuvos informacinės visuomenės plėtros procesus

Vilnius, gegužės 9 d. Lietuvos verslo lyderės - bendrovės “Omnitel”, “Lietuvos telekomas”, “Hansa-LTB” ir Vilniaus bankas – šiandien paskelbė susiburiančios į aljansą “Langas į ateitį”. Aljansas pradeda vykdyti unikalų Lietuvoje verslo paramos informacinės visuomenės plėtrai projektą. 

Aljanso “Langas į ateitį” misija – skatinti interneto naudojimą Lietuvoje ir tokiu būdu kelti šalies gyventojų gyvenimo lygį, šalies konkurencingumą Europoje bei pasaulyje. Šiuo metu Lietuvoje internetu naudojasi tik 14 proc. gyventojų, ir tai liudija labai didelį atotrūkį nuo Europos Sąjungos šalių, kur internetu naudojasi maždaug 39 proc. gyventojų.

Aljansas inicijuotas kaip katalizatorius, kuriant Lietuvoje informacinę visuomenę. Jis buriamas inicijuoti abipusį verslo ir valdžios institucijų bendradarbiavimą, skatinant visuomenę naudotis informacinėmis technologijomis ir mažinant Lietuvos skaitmeninę perskyrą.

Pritardamas verslo bendrovių iniciatyvai Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus sakė: “Nuoširdžiai sveikinu šiandien susibūrusį aljansą “Langas į ateitį”. Sveikinu verslo žmonių prisiimtą atsakomybę už tautos ir valstybės ateitį. Šiuo metu informacinės visuomenės plėtotei reikia bendrų verslo, mokslo ir valdžios pastangų. Glaudi šių sričių sąveika šiandien tampa gyvybiškai svarbi tolesnei mūsų tautos raidai, mūsų valstybės pažangai”.

Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas, sveikindamas aljanso “Langas į ateitį” iniciatyvą siekti esminio lūžio interneto rinkoje, teigė, kad ji vykusiai dera su strateginiais Lietuvos Vyriausybės projektais. Kaip tik šiuo metu Premjero kvietimu darbą pradėjo Pasaulio Banko misija, kuri kartu su šalies specialistais įvertins žinių ekonomikos prielaidas Lietuvoje ir pateiks integruotas žinių ekonomikos bei informacinės visuomenės plėtros rekomendacijas.

“Tikiuosi, kad aljanso “Langas į ateitį” pastangos duos laukiamų rezultatų ir 2003 m. rugpjūtį Lietuvoje vyksiančio Pasaulinio informacinių technologijų forumo dalyviai galės įvertinti mūsų valstybės pažangą šioje srityje”, - kalbėjo Algirdas Brazauskas.

Aljanso steigėjai tikisi, kad skatinant interneto naudojimą, į modernizacijos sūkurį pavyks įtraukti verslo bendroves, šalies valdžios atstovus ir visą visuomenę.

Banko “Hansa-LTB” vadovas Arūnas Šikšta teigė, kad sėkmingai plėtojant internetą bus skatinama ir šalies ekonomika. Pasak A.Šikštos, internetas suteikia ne tik daugiau galimybių gauti informaciją ir komunikuoti su pasauliu. Jis taip pat spartina visuomeninius procesus, didina veiklos efektyvumą ir kelia šalies konkurencingumą.

“Norint ką nors pasiekti, reikia turėti ambicingų tikslų ir žinoti, kaip juos pasiekti. "Lango į ateitį” tikslas – Lietuvoje per trejus metus pasiekti Europos Sąjungos interneto skverbties vidurkį. Tai galima padaryti suteikiant prieigas prie interneto plačiausiems visuomenės sluoksniams, mokant visuomenę naudotis kompiuteriais ir internetu bei kuriant visuomenei naudingas ir reikalingas elektronines paslaugas. Šiam tikslui bendrovė “Omnitel” per trejus metus skirs ne vieną milijoną litų”, - sakė “Omnitel” prezidentas Antanas Zabulis.

Vilniaus banko prezidentas Julius Niedvaras teigė, kad net ir labai stiprios keturios verslo organizacijos vienos negali iš esmės pakeisti padėties, tad bus siekiama, kad šiame projekte dalyvautų kuo daugiau verslo įmonių ir valdžios struktūrų. Pasak J.Niedvaro, tik koordinuotos verslo ir valdžios pastangos gali duoti norimų rezultatų.

“Ne visi Lietuvos gyventojai turi galimybę naudotis internetu. Mažas interneto naudojimas stabdo naujų elektroninių paslaugų atsiradimą, o paslaugų trūkumas, savo ruožtu, mažina motyvaciją tapti naujais interneto naudotojais. Susidaro užburtas ratas – nėra paslaugų, nes nėra pakankamai vartotojų, nėra vartotojų, nes nėra pakankamai paslaugų. Vienas iš sprendimų būdų – sudaryti galimybę naudotis internetu viešuosiuose interneto centruose, taip nutraukiant šį uždarą ratą”, - sakė “Lietuvos telekomas” valdybos pirmininkas Gintautas Žintelis.

Aljanso iniciatoriai sutarė, kad jau birželio mėnesį pradės veikti ”Lango į ateitį” suburta administracija. Į ją visais klausimais galima bus kreiptis el. paštu info@langasiateiti.lt.

Alytus taps pirmuoju miestu, kuriame bus pradėtas įgyvendinti “Lango į ateitį” projektas. Per mėnesį mėnesį šiame mieste numatoma atidaryti pirmuosius viešuosius interneto centrus.

Iki metų pabaigos visoje Lietuvoje bus įrengti 65 viešieji interneto centrai. Pagal pirmąjį projektą įrengti viešieji interneto centrai suteiks galimybę Lietuvos gyventojams internete praleisti daugiau kaip 1 500 000 valandų.