Facebook

Twitter

2010-2012 m. projektas „Lietuvos e. piliečiui - paslaugos internete“

epilietis esf2 smallInformacinės visuomenės plėtrą skatinanti asociacija „Langas į ateitį“ nuo 2010 m. birželio 22 d. iki 2012 m. kovo 21 dienos vykdė projektą „Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete“. Projektas finansuotas Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (2007-2013 m. „Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos“ 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ įgyvendinimo priemonė „Kompiuterinio raštingumo įgūdžių ugdymas“).Projekto mokymuose sudalyvavo 16.259 suaugę Lietuvos gyventojai.

„Vykdydami šį projektą orientavomės į 3 pagrindines tikslines grupes – ieškančius darbo asmenis, neįgaliuosius bei kaimo vietovių gyventojus, kadangi šių grupių atstovai dėl socialinės padėties, gyvenamosios vietos ar savo negalios yra bene labiausiai atskirti nuo visuomenės ir lengviausiai pažeidžiami. Tikime, kad baigę mūsų kursus jie gali lengviau įsijungti į visuomenės gyvenimą bei darbo rinką, turi daugiau galimybių mokytis, bendrauti“, – sakė „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė.

Projektas įgyvendintas siekiant mažinti socialinę atskirtį šalyje bei spręsti problemas, iškylančias gyventojams, vis dar neturintiems kompiuterinio raštingumo žinių ir nemokantiems naudotis elektroninėmis paslaugomis. Vykdant projektą bendradarbiauta su socialiniais partneriais: Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Lietuvos viešosiomis bibliotekomis, Lietuvos neįgaliųjų draugija.

Projektas „Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete“ jau baigėsi. Norintiems mokytis toliau asociacija „Langas į ateitį“ siūlo skaitmeninio raštingumo mokymus internetu.

 

Daugiau informacijos apie projektą skaitykite čia:

Projekto rezultatų pristatymas

Projekto apžvalga

Pranešimas spaudai

 

epilietis esf2 small ES