Facebook

Twitter

400 Lietuvos neįgaliųjų „Langas į ateitį“ kursuose išmoko naudotis kompiuteriu ir internetu

Vilnius, gegužės 31 d.

 

Asociacijos „Langas į ateitį“ surengtus kompiuterinio raštingumo ir interneto pradmenų kursus baigė 400 neįgalių Lietuvos gyventojų iš 16 šalies savivaldybių. Mokymai truko 2 mėnesius.

Mokymai buvo vykdomi pagal projekto “Lietuvos e. piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys” mokymo programą, kuri parengta pagal LR Vyriausybės patvirtintą kompiuterinio raštingumo standarto minimalios kompiuterinio raštingumo kvalifikacijos programą.

Mokymo turinys ir metodika buvo adaptuoti pagal neįgaliųjų poreikius: daugiau užsiėmimų mokymų klasėse, parengtas papildomas pratybų uždavinynas.

Kursus lankė neįgalieji su fizine negalia, buvo sudarytos dvi specialios grupės žmonėms, turintiems psichinę negalią.

„Mus nustebino, kad didžiąją dalį neįgaliesiems skirtų kursų lankytojų sudarė 40-59 metų Lietuvos žmonės – jų buvo 53 proc. Dar 22 proc. buvo žmonės, kuriems per 60 metų, ir 22 proc. sudarė 25-39 metų kursų lankytojai. Šie skaičiai liudija labai svarbią tendenciją – kad ir vyresni neįgalūs žmonės stengiasi išmokti naudotis naujomis technologijomis, kurios padeda įveikti ir socialinę atskirtį“, - sako „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė.

Pasak jos, itin reikšmingas yra faktas, kad net 21 proc. kursų lankytojų buvo nedirbantys neįgalūs žmonės – tikimasi, kad įgytos žinios padės jiems integruotis į darbo rinką.

L.Križinauskienės įsitikinimu, baigusiems kursus neįgaliesiems padidės galimybė gauti būtinos informacijos, gauti jiems reikalingų e. paslaugų neišeinant iš namų, padidės galimybė įgyti žinių bei būti konkurencingesniems darbo rinkoje. Gebėjimai naudotis pasaulinio tinklalapio informacija padidins žmonių galimybes integruotis į visuomenę, mažins socialinę atskirtį, gerins žmonių su negalia psichologinę sveikatą.

Kursai neįgaliesiems buvo visuotinių Lietuvos gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymų „Lietuvos e. piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“ tęsinys. Vykdant pirmąjį projekto etapą kompiuterio ir interneto pradmenų žinių buvo suteikta 50 000 Lietuvos gyventojų. Projektas vykdytas pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamą Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) 2.2. priemonės 4-ą veiklų sritį „Gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymas“.

Kurkime ateitį drauge!