Facebook

Twitter

Lietuvoje baigtas kurti viešosios interneto prieigos tinklas

Vilnius, 2008 m. rugpjūčio 25 d.

LR Vidaus reikalų ministras Regimantas Čiupaila ir „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė pristatė sukurtą Lietuvos viešųjų interneto taškų tinklą, kuris vienija per 800 vietų, teikiančių nemokamas interneto paslaugas gyventojams.

„Siekiant mažinti socialinę atskirtį ir sudaryti pagrindus tolygiai informacinės visuomenės plėtrai LR Vyriausybė VIPT plėtrą įtraukė tarp prioritetinių Vyriausybės programos darbų. Šiandien galime pristatyti vieną iš tankiausių interneto prieigos tinklų Europoje. 1997 metais pradėtas procesas, suvienijus verslo, mūsų valstybės ir Europos Sąjungos lėšas, šiemet užbaigtas – į vieną tinklą sujungta per 800 vietų, suteikiančių Lietuvos piliečiams interneto prieigą“, - sakė LR vidaus reikalų ministras Regimantas Čiupaila.

Viešosios interneto prieigos tinklo kūrimas vyko keliais etapais.

Atviros Lietuvos fondas 1993 m. pradėjo vykdyti Bibliotekų programą. Šios programos rėmuose buvo pradėta vykdyti viešos interneto prieigos kūrimo veikla dar 1996 m., kai internetas buvo didelė naujiena. Tais pačiais metais ALF lėšomis Lietuvos nacionalinėje M. Mažvydo bibliotekoje buvo įsteigta pirmoji Lietuvoje interneto skaitykla.

Ryškus proveržis steigiant viešuosius interneto prieigos taškus įvyko 2002 m. gegužės mėn., kada sukurtas aljansas "Langas į ateitį". Pagal 2002 m. interneto taškų steigimo ir veiklos koordinavimo projektą įsteigti viešieji interneto taškai įsikūrė bibliotekose, „Lietuvos pašto“ skyriuose, seniūnijose ir kt. 2003 m. pabaigoje viešųjų interneto centrų steigimo ir veiklos koordinavimo projektą „Langas į ateitį“ vykdė su partneriu – LR Vidaus reikalų ministerija. Iš viso viešieji interneto centrai buvo įsteigti 58 Lietuvos savivaldybėse.

Pradėtus interneto taškų steigimo darbus gerokai pastūmėjo į priekį 2005 – 2006 m., kai vykdytas PHARE 2003 socialinės-ekonominės sanglaudos programos lėšomis finansuojamas viešųjų interneto prieigos taškų steigimo kaimo vietovėse projektas. Įgyvendinant šį projektą įsteigti 300 viešųjų interneto prieigos taškų kaimo vietovėse, kuriose menkai išvystyta telekomunikacijų infrastruktūra.

Trečiasis didžiausios apimties interneto prieigos taškų steigimo etapas baigiamas 2008 m. vasarą. 2006 - 2008 m. Vidaus reikalų ministerijos vykdytas ES struktūrinių fondų finansuojamas projektas „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“ siekia sukurti tolygų prieigos prie interneto taškų tinklą kaimo vietovėse. Įsteigus naujus 400 interneto prieigos taškus Lietuva tapo viena iš pirmaujančių Europos šalių pagal viešųjų interneto prieigos taškų skaičių vienam gyventojui.

„Viešasis interneto prieigos taškas šiandieninėje Lietuvoje tapo ne tik vieta, kurioje yra nemokamas interneto ryšys, bet ir vietos bendruomenės susibūrimo vieta, savišvietos centru, įstaiga, kurioje galima pasinaudoti elektroninėmis paslaugomis, rasti reikiamos informacijos. Iš tiesų pasiekėme tikslą, kad interneto prieigos taškas taptų vienu iš būdų, kurie padeda įveikti socialinę atskirtį ir geografinius barjerus“, - sakė „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė.

VRM Informacinės politikos departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Jastiuginas paminėjo, kad viešosios interneto prieigos projektams panaudota virš 16 mln. Lt paramos iš Europos Sąjungos fondų, ir apie 5 mln. iš Lietuvos Respublikos biudžeto. Privačios bendrovės, susibūrusios į „Langas į ateitį“, interneto prieigai steigti skyrė per 4 mln. litų.
„Užbaigėme didžiulį darbą - projektus įgyvendino apie pusė tūkstančio inžinierių, konsultantų ir diegėjų. Į kaimiškas vietoves pristatyta šimtai tonų naujausios įrangos ir baldų, projektą įgyvendino nemažas būrys įmonių“, - sakė S.Jastiuginas.

Projektą įgyvendinant dalyvavo asociacija “Langas į ateitį”, Kauno technologijos universitetas, AHT GROUP AG, UAB S4ID, UAB “Sonex Technologies”, UAB “Alna Intelligence, UAB “Labochema”, UAB “Klaipėdos baldų prekyba”, AB Lietuvos radijo ir televizijos centras ir kt.

Pasak. Sauliaus Jastiugino, Lietuvoje jau veikia tolygiai po visą šalies teritoriją išplėtotas, centralizuotai valdomas, didžiausias Rytų ir Vidurio Europoje VIPT tinklas. Interneto vartotojų skaičius kaimiškose vietovėse išaugo daugiau nei 15 kartų.

Viešųjų interneto prieigos taškų steigimo projektas Lietuvos ir tarptautiniu lygiu pripažinta pavyzdinė centrinės ir regioninės valdžios bendradarbiavimo su privačiu ir akademiniu sektoriumi iniciatyva.