Facebook

Twitter

„Langas į ateitį“ darbuotojai dalinsis patirtimi su užsienio partneriais

Asociacija „Langas į ateitį“ pradeda vykdyti tarptautinį projektą “Integracija, savanoriai ir suaugusiųjų švietimas remiantis tarptautine patirtimi“ (Integration, Volunteerism and Adult Learning, through an Intercultural Pathway). Projekto metu bus dalijamasi patirtimi su keturiais partneriais Europos šalyse: Portugalijoje, Slovakijoje, Turkijoje bei Lenkijoje. Visų šalių partneriai lankysis Lietuvoje, jie atvyks susipažinti su “Langas į ateitį” projektų rezultatais tiek viešųjų interneto prieigų srityje, tiek mokant suaugusius gyventojus kompiuterinio raštingumo. Visų projekto partnerių veikla yra susijusi su suaugusiųjų švietimu mažinant skaitmeninę atskirtį.

Vykdant šį dvejų metų trukmės projektą bus siekiama susipažinti su kitų šalių patirtimi ugdant savanorių įtraukimą į suaugusiųjų švietimą, skatinant aktyvias bendruomenes ir kartu mažinant visuomenės atskirtį ir vystymosi skirtumus. Iš įvairių tyrimų rezultatų matyti, kad savanoriai tradiciškai dirba su socialiai atskirtomis grupėmis (socialinės rizikos grupės žmonėmis, emigrantais ar sunkiai besiintegruojančiomis mažumomis ir kt.). Todėl šis projektas nagrinės įvairias mokymo veiklas, pagrįstas neformalaus ir savaiminio mokymosi metodikomis, kurios galėtų būti naudojamos įtraukiant žmones į vietos bendruomenių veiklą.

Pagrindinis projekto tikslas – naudojant savanorišką mokymą paskatinti socialiai atskirtus asmenis tobulinti savo gebėjimus, kurie padėtų jiems integruotis į vietines bendruomenes, bei aktyviai prisidėti prie socialinės atskirties mažinimo.

Projekto vykdymą finansuoja „Grundtvig“ mokymosi partnerystės programa, skirta suaugusiųjų švietimui ir tęstiniam mokymui. Lietuvoje šią programą administruoja Švietimo mainų paramos fondas.

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.