Facebook

Twitter

„Langas į ateitį“ darbuotojai Portugalijoje susitiko su užsienio partneriais

Asociacija „Langas į ateitį“ nuo 2008 m. rugsėjo vykdo tarptautinį projektą “Integracija, savanoriai ir suaugusiųjų švietimas remiantis tarptautine patirtimi“ (Integration, Volunteerism and Adult Learning, through an Intercultural Pathway). Kartu su asociacija „Langas į ateitį“ projekte dalyvauja dar keturi partneriai iš Europos šalių: Portugalijos, Slovakijos, Turkijos bei Lenkijos.

Pagrindinis asociacijos „Langas į ateitį“ siekis įgyvendinant šį projektą – skleisti savanorystės idėją Lietuvoje bei naudojant savanorišką mokymą padėti socialiai atskirtiems asmenims gilinti savo kompiuterinio raštingumo žinias ir įgūdžius. Tai paskatins mūsų šalies gyventojus aktyviau integruotis į visuomenę.

2008 m. lapkritį įvyko pirmasis projekto partnerių susitikimas Portugalijoje (Lisabonoje ir Leirijoje), kuriame asociaciją „Langas į ateitį“ atstovavo du darbuotojai.

Šio susitikimo metu projekto partneriai pristatė savo organizacijas, savanorystės ir socialiai atskirtų grupių situaciją kiekvienoje šalyje. Organizatoriai susitikimo dalyvius plačiau supažindino su įvairių Portugalijos organizacijų veikla suaugusiųjų švietimo, savanorystės ir socialinių mažumų srityse. Paaiškėjo, kad Portugalija iš visų projekte dalyvaujančių šalių turi seniausias savanorystės tradicijas ir plačiausią savanorių tinklą.

Lietuvos, Slovakijos, Lenkijos ir Turkijos padėtis labai panaši – šiose šalyse dar nėra gilių savanorystės tradicijų, savanorių tinklas formuojasi, teisės aktai nepakankamai reglamentuoja savanorišką darbą, labai trūksta oficialios informacijos ir statistikos, tyrimų.

Daugiau informacijos apie projektą, jo metu vykdomas veiklas ir rezultatus netrukus bus galima rasti projekto interneto svetainėje.

Projekto vykdymą finansuoja „Grundtvig“ mokymosi partnerystės programa, skirta suaugusiųjų švietimui ir tęstiniam mokymui. Lietuvoje šią programą administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.