Facebook

Twitter

„Langas į ateitį“ darbuotojai Lenkijoje susitiko su projekto partneriais

Ivalip  Grundvig

Asociacija „Langas į ateitį“ nuo 2008 m. rugsėjo mėnesio vykdo tarptautinį projektą “Integracija, savanoriai ir suaugusiųjų švietimas remiantis tarptautine patirtimi“ („Integration, Volunteerism and Adult Learning, through an Intercultural Pathway” – IVALIP). Kartu su asociacija „Langas į ateitį“ projekte dalyvauja dar keturi partneriai iš Europos šalių: Portugalijos, Slovakijos, Turkijos bei Lenkijos.

Pagrindinis asociacijos „Langas į ateitį“ siekis įgyvendinant šį projektą – skleisti savanorystės idėją Lietuvoje, skatinti suaugusiųjų mokymąsi visą gyvenimą bei naudojant savanorių pagalbą padėti socialiai atskirtiems asmenims gilinti savo kompiuterinio raštingumo žinias ir įgūdžius. Tikimės, kad tai paskatins mūsų šalies gyventojus aktyviau integruotis į visuomenę.

2009 m. vasario mėn. įvyko antrasis projekto partnerių susitikimas Lenkijoje (Varšuvoje), kuriame dalyvavo du asociacijos „Langas į ateitį“ darbuotojai. Komandą iš Lietuvos taip pat papildė atstovė iš Panevėžio rajono viešosios bibliotekos, kuri jau turi patirties bendradarbiaujant su kitų šalių savanoriais.

Susitikimo metu pirmiausia buvo išsamiau susipažinta su projekto partnerio iš Lenkijos „Polish Humanitarian Organisation“ veikla teikiant būtiną humanitarinę pagalbą įvairiems pasaulio regionams, pagalbą ir mokymus pabėgėliams iš kitų šalių, aktyvų savanorių įtraukimą į organizacijos darbus. Kiekvienas projekto partneris detaliai pristatė kiekvienoje šalyje naudojamas suaugusiųjų mokymo metodikas, savanorių tinklą ir savanorystės tradicijas, visi kartu projekto dalyviai suplanavo gegužės mėnesį Lietuvoje vyksiančio mokomojo seminaro „train-the-trainer“ struktūrą.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti projekto interneto svetainėje http://ivalip.awardspace.com (anglų k.).

Projekto vykdymą finansuoja „Grundtvig“ mokymosi partnerystės programa, skirta suaugusiųjų švietimui ir tęstiniam mokymui. Lietuvoje šią programą administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.