Facebook

Twitter

Keturios Europos šalių organizacijos kuria savarankiško mokymosi sistemą jaunimo darbuotojams

Daugumoje Europos šalių auga jaunimo darbuotojų reikšmė, tuo pačiu ir šiam darbui reikalingų žinių bei įgūdžių poreikis. Daugelyje Europos šalių pripažįstama jaunimo darbuotojo profesija ir standartizuojamas jos turinys. Siekdamos gerinti darbo su jaunimu kokybę, keturios Europos šalių organizacijos įgyvendina Europos Komisijos Erasmus+ programos remiamą dviejų metų trukmės projektą „Youth Work HD“, kurio metu bus sukurta savarankiško mokymosi aplinka ir nuotoliniai kursai jaunimo darbuotojų profesiniam tobulėjimui.

Projekto partnerių nuomone, jaunimo darbuotojams reikalingos specifinės žinios ir įgūdžiai, nepriklausomai nuo konkrečios jų veiklos srities: ar tai būtų pedagoginį išsilavinimą turintis sporto treneris, ar kūrybiškas dailės mokytojas, ar neformaliojo švietimo sektoriaus darbuotojas.

Projekto partneriai: Rijekos techninės kultūros centras (Kroatija), asociacija „Langas į ateitį“ (Lietuva), Latvijos informacijos ir komunikacijos technologijos asociacija (Latvija) ir Europinės paramos tarptautinė akademija (Italija). Šios organizacijos savo veikloje nuolat bendrauja su jaunimu ir jaunimo darbuotojais. Tokio bendradarbiavimo patirtis parodė, kad, nepriklausomai nuo šalies, jaunimo darbuotojai įvardija panašias trūkstamų žinių temas, reikalingas savo darbui kokybiškai atlikti. Atsižvelgiant į tai, projekte rengiami šie nuotoliniai kursai: bendradarbiavimas su suinteresuotomis šalimis, jaunimo politikos įtaka jaunimo darbuotojų veiklai, aktyvesnis jaunimo įtraukimas naudojant IRT priemones.

Projektas įgyvendinamas nuo 2016 m. lapkričio. Per šį laikotarpį partnerių šalyse buvo atlikti tyrimai apie jaunimo darbuotojų žinių ir įgūdžių poreikį profesiniam tobulėjimui. Daugiau kaip 500 tyrime dalyvavusių jaunimo darbuotojų pabrėžė, kad vienas svarbiausių jų veiklos iššūkių yra jaunimo pritraukimas ir įtraukimas į veiklas, o taip pat dalijimasis patirtimi su kolegomis. Tam ir bus skirta projekto metu kuriama nuotolinio mokymosi sistema – savarankiškam mokymuisi ir bendravimui su kolegomis iš įvairių šalių.

„Youth Work HD“ yra strateginės partnerystės projektas, dalinai finansuojamas Erasmus+ programos. Projekto svetainė – www.youthworkhd.eu.