Facebook

Twitter

Antrasis projekto „0101 karta“ rezultatas – rekomendacijos IRT gebėjimus ugdančioms organizacijoms

GENERATION LOGO trasp 01Pristatome naują asociacijos „Langas į ateitį“ vykdomo projekto „0101 karta“ (angl. k. GENERATION 0101) rezultatą – rekomendacijas IRT gebėjimus ugdančioms organizacijoms, kurios buvo parengtos vadovaujantis 6 projekto šalių patirtimi ir apklausos rezultatais projekto partneriai parengė rekomendacijose IRT gebėjimus ugdančioms organizacijoms:


1. Jaunimas turi būti informuotas apie IRT įgūdžius, reikalingus darbo užduočių vykdymui daugelyje darbo vietų ir turi turėti galimybę naudotis ištekliais jiems įgyti ar patobulinti. Parengti darbui reikalingų IRT žinių standartus, suteikti jaunimui galimybių ir priemonių įvertinti savo pasirengimą darbui, jas naudoti karjeros planavimo veikloje. Plėtoti ir skatinti IRT žinių pripažinimo ir sertifikavimo modelius.

2. Formalusis švietimas turi sutelkti dėmesį į našumą didinančių ir rinkos poreikius atitinkančių IRT įgūdžių mokymą, o ne vien tik į technologijas. Atnaujinti IRT švietimo programą mokykloms, taip pat kompiuterinio raštingumo standartą, sutelkiant dėmesį į darbo rinkoje reikalingus IRT įgūdžius. Skatinti švietimo sistemos narius išmanyti darbo rinkos poreikius, taip pat glaudžiau bendradarbiauti su darbdaviais.

3. Daugiau paramos turi būti teikiama neformaliojo mokymo organizacijoms, užpildančioms IRT įgūdžių spragas ir skatinti formaliojo profesinio mokymo institucijas atviraisiais kursais prisidėti prie šio mokymosi visą gyvenimą proceso. Skatinti naudoti didelės aprėpties mokymo kursų formas, pavyzdžiui, nuotolinio mokymo ir masinius atviruosius mokymo kursus. Parengti ir įgyvendinti IRT specialistų sparčiojo mokymo ir perkvalifikavimo modelius.

Projektas yra finansuojamas pagal programą Erasmus+.

Aktualias projekto naujienas galite rasti čia ir čia.

ERASMUS logo            e skills logo final2015