Facebook

Twitter

Lietuva skatins gyventojus aktyviau dalyvauti šalies ir Europos Sąjungos politikoje

Gegužės 7-ąją Lietuvoje, kaip ir dar 10-yje Europos šalių, atsakingos valstybės institucijos ir nevyriausybinės organizacijos aptars, kaip plačiai Europos Sąjungos šalių gyventojai naudoja elektronines valdžios institucijų paslaugas ir kokių būtina imtis žingsnių, kad piliečiai aktyviau įsitrauktų į valstybės gyvenimą, pasitelkdami elektroninius būdus.

 

LR Seimo, LR Vyriausybės kanceliarijos ir asociacijos „Langas į ateitį“ atstovai renginyje „Europos e. dalyvavimo diena“ pristatys ir suteiks galimybę praktiškai išbandyti elektronines dalyvavimo politikoje priemones. Bus pademonstruota, kaip mūsų šalies piliečiai gali įsitraukti tiek į Lietuvos, tiek į Europos Sąjungos politikos įvykius.


„Naudojimasis elektroninėmis verslo paslaugomis Lietuvoje auga vis labiau, tačiau valstybės teikiamų e. paslaugų naudojimas dar nėra didelis. Nors pačių galimybių gyventojams naudotis elektroninėmis valdžios paslaugomis ar dalyvauti šalies politikoje bei jos gyvenime tikrai netrūksta. Todėl ėmėmės organizuoti renginį, kuriame ne tik ieškome būdų plačiau papasakoti apie esamas paslaugas, bet ir parodyti gyventojams praktinius pavyzdžius“, – teigė asociacijos „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė.


Susitikime LR Seimo atstovai pasidalins informacija apie LR Seimo svetainės www.lrs.lt galimybes ir pateiks pavyzdžių, kaip gyventojai galėtų aktyviai dalyvauti teisėkūroje.


LR Vyriausybės kanceliarijos atstovai pristatys jau šį rudenį startuosiantį portalą „Mano Vyriausybė“, kuriame gyventojai galės išbandyti naujas e. paslaugas rengiant, svarstant ir priimant jiems rūpimus nutarimus bei gauti visą su Vyriausybės veikla susijusią informaciją vienoje vietoje.
Susitikimo dalyviai aptars, kaip didesnis gyventojų dalyvavimas politikoje, pasitelkiant e. priemones, padidina žmonių pilietinį aktyvumą, valstybės paslaugų pasiekiamumą ir didina valstybės procesų skaidrumą.


„Europos e. dalyvavimo diena“ Lietuvoje rengiama pirmą kartą, vykdant tarptautinį projektą „Europiečių elektroninio dalyvavimo stiprinimas“ (E-UROPA), kurio tikslas – didinti žinomumą apie piliečių dalyvavimo politikoje galimybes. Projektas iš dalies finansuojamas ES programos „Europa piliečiams“.