Facebook

Twitter

Sėkmingos Airijos jaunuolių įgūdžių ugdymo programos bus bandomos Lietuvoje

fit4jobs 200Šiandieniniai darbdaviai dažnai pastebi, kad sunku rasti tinkamų įgūdžių turinčius darbuotojus. Kita vertus, daugybė  žmonių visoje Europoje negali rasti darbo dėl netinkamo pasirengimo. Lietuvoje pradedamas naujas, iš dalies EK finansuojamas projektas „Pradėk IT karjerą“  (angl. k. „FIT4JOBS“), kurio tikslas yra išbandyti Airijoje prigijusį jaunų žmonių parengimo darbui modelį. Motyvuoti 20-30 metų jaunuoliai bus kviečiami mokytis ir tobulinti  IRT ir bendruosius  gebėjimus  darbui, atlikti praktiką tikroje  darbo vietoje ir tapti pageidaujamu darbuotoju ten, kur labiausiai trūksta šios kvalifikacijos specialistų.

Šio projekto iniciatorius ir koordinatorius  yra „FIT Ltd“, ne pelno organizacija, įsteigta 1999 metais Airijoje. „FIT“ yra pramonės vadovaujama iniciatyva, glaudžiai bendradarbiaujanti  su vyriausybe ir darbdaviais, nacionalinėmis švietimo ir mokymo įstaigomis, vietos plėtros ir bendruomeninėmis organizacijomis. Daugiau nei 16.500 darbo ieškančių Airijos piliečių yra  baigę „FIT“ įgūdžių ugdymo programas ir per 12.000 jų sėkmingai integravosi  į darbo rinką. Europos Komisija mini „FIT“ kaip vieną efektyviausių įsidarbinimo iniciatyvų Europoje.


Projektas „Pradėk IT karjerą“  siekia  sėkmingo  „FIT Ltd“ modelio išbandymo ir pritaikymo  Lietuvoje, Latvijoje, Graikijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje.  Visi šeši projekto partneriai tikisi, kad kūrybiškai  pritaikius Airijos organizacijos modelį savo bendruomenėse, projekto dalyviai įgys paklausių IRT gebėjimų ir sėkmingai įsilies į darbo rinką. Projekto partnerė Lietuvoje – asociacija „Langas į ateitį“,  nuo 2002 m. mokanti  Lietuvos gyventojus  IRT  gebėjimų bei saugaus naudojimosi internetu.


Projekto eiga numato kelių etapų atranką kiekvienoje šalyje, kurios metu bus atrinkta 30 jaunų motyvuotų žmonių su reikiamom IRT žiniom intensyviems 3 mėn. mokymams. Mokymų programa bus sudaryta bendradarbiaujant  su  vietinės  rinkos darbdaviais, susidomėjusiais pritraukti talentingus asmenis ir suteikti jiems galimybes įsidarbinti. Patirtis parodė, kad gyvybiškai svarbus šio proceso  aspektas yra darbdavių  parama ir dalyvavimas.

 

Plačiau apie projektą skaitykite čia.