Facebook

Twitter

Lietuvai nepavėluoti į modernėjančią Europą padės gyventojų švietimas ir informacinių technologijų specialistų ugdymas

Lietuvos nacionalinės skaitmeninės koalicijos (toliau - NSK) įkūrėjai šiandien Seimo Informacinės visuomenės plėtros komiteto (toliau - komitetas) nariams pristatė žingsnius, siekiant išlaikyti Lietuvos, kaip modernios valstybės, įvaizdį.

 

„Lietuva daug pasiekė suteikdama žmonėms prieigą prie interneto – turime modernius tinklus ir technologijas. Šiandien esame priversti spręsti kitas dvi problemas – IT specialistų trūkumą ir visuomenės gebėjimų stoką. Būtent to NSK ir siekia“, - teigė NSK iniciatorė asociacijos „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė.


„Tik profesionaliai parengti IT specialistai, naudodami informacinės technologijas kaip pagrindinį darbo įrankį, sudarytų prielaidas sparčiau vystytis ekonomikai ir prisidėtų prie inovatyvios valstybės kūrimo. Mums svarbu įsisavinant naujas IT technologijas, neatsilikti nuo pasaulinių tendencijų. Tai - pažangios Lietuvos ateitis“, - teigė komiteto pirmininkas Mindaugas Bastys.


Komitetas pritarė NSK apibrėžtiems strateginiams tikslams: visuomenės skaitmeninis švietimas ir informacinių technologijų specialistų ugdymas ir rekomendavo ministerijoms, dalyvaujančioms NSK, minėtus tikslus įtraukti į savo strateginius planus ir ieškoti būdų kuo sparčiau ir efektyviau juos pasiekti. Komitetas ir toliau domėsis NSK vykdoma veikla, siekiant užsibrėžtų tikslų.


Daugiau informacijos apie Lietuvos nacionalinę skaitmeninę koaliciją: www.skaitmeninekoalicija.lt