Facebook

Twitter

E.valdžios paslaugos, prieinamos visiems: kas padeda to pasiekti?

Lapkričio 14–15 dienomis „Litexpo“ parodų rūmuose vyko tarptautinė e. valdžios atstovų konferencija „Ką esame pasiekę ir ko sieksime ateityje?“. Joje aptartas 2011–2015 m. Europos Sąjungos e. valdžios veiksmų planas, ES valstybių pasiekimai šioje srityje ir naujausi e. valdžios plėtros iššūkiai.

Konferencijoje dalyvavo ES valstybių narių, kandidačių, Europos ekonominės erdvės valstybių ir Europos Rytų partnerystės valstybių delegacijos, kiti svečiai. Vieną iš e. valdžios konferencijos sesijų „E. valdžia visiems“ (angl. „Inclusive Government“) moderavo asociacijos „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė. Šioje sesijoje aptarta, kokių žingsnių reikėtų imtis, kad e-valdžios paslaugos būtų prieinamos visiems gyventojams, nepaisant jų gyvenamosios vietos, amžiaus, išsilavinimo ir kitų socialinių ar demografinių aspektų.

 

loreta kalba


L. Križinauskienė konferencijos dalyviams trumpai įvardijo Lietuvoje naudojamas priemones gyventojams pasiekti. „Tam, kad e. valdžios paslaugos būtų prieinamos kiekvienam, Lietuvoje jau pasitelkiami  viešieji interneto prieigos taškai bibliotekose. Tie, kurie nori išmokti naudotis e.valdžios paslaugomis, gali tai padaryti „Lango į ateitį“ sukurtoje mokymo svetainėje epilietis.eu, kurioje yra daugelio viešųjų bei verslo elektroninių paslaugų aprašymai, mokomoji medžiaga, žinių vertinimo testai ir kitų naudingų dalykų“, – Lietuvos pasiekimus e. valdžios  srityje vardijo L. Križinauskienė.


Sesijos „E. valdžia visiems“ metu taip pat buvo aptartas MIREA tyrimas, kuris įvardijo tarpininkų tarp e.valdžios  ir gyventojų reikšmę.  Buvo pasidalinta Europos informacinės visuomenės plėtros projektus įgyvendinančios organizacijos „Telecenter Europe“ patirtimi, Latvijos ir Airijos praktiniais projektais.


Informacinės ir ryšių technologijos (IRT) yra vienas pagrindinių šiuolaikinės visuomenės, viešojo administravimo ir modernizavimo variklių. Tokios aukšto lygio konferencijos Europos Sąjungoje rengiamos nuo 2001 m., jose aptariamos aktualios e. valdžios plėtros temos.

visi stovi