Facebook

Twitter

Lietuvoje įkurta Nacionalinė skaitmeninė koalicija, skatinsianti platesnį šiuolaikinių technologijų naudojimą

nsk logo

Šiandien, lapkričio 7 d., Europos Komisijos surengtoje konferencijoje „ICT 2013: Create, Connect, Grow“ Vilniuje pasirašytas bendradarbiavimo memorandumas dėl Nacionalinės skaitmeninės koalicijos Lietuvoje įkūrimo. Memorandumą pasirašė ir Europos Komisijos viceprezidentė Neelie Kroes.

Žinių visuomenės kūrimą Lietuvoje koordinuojančios, visuomenės skaitmeninius gebėjimus ugdančios, informacinių technologijų specialistus rengiančios institucijos sutarė bendradarbiauti siekiant bendro tikslo – didesnio gyventojų užimtumo ir veiksmingesnio skaitmeninių galimybių panaudojimo.

2012 m. gruodį EK paskelbė „Didžiosios koalicijos skaitmeniniams įgūdžiams ir užimtumui ES skatinti“ iniciatyvą ir siūlo ES šalims problemą spręsti konkrečiais bei suderintais veiksmais savo šalyse.

„Džiaugiamės galėdami suburti Nacionalinę skaitmeninę koaliciją, ir prisidėti prie bendrų Europos tikslų.“ - teigė koalicijos veiklą koordinuosiančios asociacijos „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė.

Nacionalinę skaitmeninę koaliciją skaitmeniniams gebėjimams Lietuvoje skatinti įkūrė 11 Lietuvos institucijų, kurios savo patirtimi ir bendra veikla susitarė prisidėti sparčiau sprendžiant  šiandienos aktualiją – darbo rinkai reikalingų įgūdžių ugdymą  ir IT specialistų trūkumo mažinimą. Tai asociacija „Langas į ateitį“, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, asociacija „Infobalt“, Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas, Nacionalinė distancinio mokymo asociacija (NDMA), Lietuvos kompiuterininkų sąjunga ir „ECDL Lietuva“, Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija bei Lietuvos informatikos mokytojų asociacija (LInMA).

IMG 8406

Pasak susisiekimo ministro, įkurtosios Nacionalinės skaitmeninės koalicijos siekiai atitinka  ES  skaitmeninės darbotvarkės tikslus, todėl  Susisiekimo ministerija, atsakinga už šios darbotvarkės įgyvendinimą,  Lietuvoje tapo šios koalicijos partnere, kad  kartu su  patirtį turinčiomis valstybinėmis, švietimo ir nevyriausybinėmis organizacijomis galėtų sparčiau įgyvendinti siekiamus tikslus, t.y. iš esmės sumažinti IT specialistų trūkumą, gerinti sąlygas įvairių  sektorių darbuotojams bei visiems gyventojams įgyti ir nuolatos tobulinti darbui reikalingus IT gebėjimus.

Koalicija pabrėžė siekianti pritraukti daugiau jaunimo rinktis IRT ir kitas tiksliųjų mokslų studijas bei profesijas. Be to, norima užtikrinti, kad skaitmeninių gebėjimų įgytų ir kitų specialybių studentai.

Partneriai taip pat svarbiu uždaviniu laiko nuolatinį visuomenės informavimą apie skaitmeninių įgūdžių svarbą ir galimybę jų įgyti naudojant šiuolaikines informacines technologijas.

Nacionalinės koalicijos partneriai įsipareigoja bendradarbiauti rengiant informacinės visuomenės plėtros dokumentus, iniciatyvas ir projektus, skelbiančius IT naudą ir skatinančius gyventojus naudotis skaitmeninėmis paslaugomis.

Koalicijos partneriai pakvies prisijungti ir kitas Nacionalinės koalicijos tikslų siekiančias verslo, švietimo, viešojo administravimo, nevyriausybines ar visuomenines įmones, įstaigas ir organizacijas.

IMG 8470