Facebook

Twitter

„Langas į ateitį“ dalyvauja diskusijose apie Lietuvos konkurencingą ateitį

Balandžio 23 d. įmonės „Microsoft Lietuva“ inicijuotame renginyje „Forumas: konkurencinga Lietuvos ateitis” buvo diskutuojama, kokios permainos reikalingos Lietuvoje ruošiant jaunimą konkuruoti globalioje rinkoje ir mažinant nedarbą. Kartu su valstybės, verslo, mokslo ir kitų sektorių lyderiais forume aktyviai dalyvavo ir asociacija „Langas į ateitį“.


Forumas buvo sudarytas iš penkių skirtingų sesijų, skirtų mokytojams, aukštojo mokslo institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms, iniciatyviam jaunimui bei apskritojo stalo diskusija. Pastarojoje dalyvavo „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė, kur su kitais įvairių valstybės sektorių atstovais svarstė būdus, kaip suaktyvinti viešų ir privačių sektorių partnerystę švietimo procese, integruoti aktyvesnį technologijų naudojimą bei ugdyti moksleivių įgūdžius, reikalingus šiuolaikinėje darbo rinkoje.


Taip pat asociacijos atstovus forume ypatingai domino nevyriausybinių ir jaunimo „Innovate4Good“ sesijos. Buvome pakviesti skaityti pranešimus ir dalintis darbo su jaunimu patirtimi. Į jaunimo sesiją sukviesti aktyvūs Lietuvos jaunuoliai kartu su moderatoriumi, TechSoup organizacijos vadovu, amerikiečiu Chris Worman diskutavo, kokios mobiliųjų įrenginių programėlės praverstų visuomenei sprendžiant socialines problemas, kokių projektų reikėtų ugdyti moksleivių bendrosioms kompetencijoms.


Forumo bendroje erdvėje veikė technologinių bei edukacinių sprendimų mokykloms paroda. Joje asociacija „Langas į ateitį“ kartu su projekto „Saugesnis internetas“ partneriais pristatė vaikams sukurtą edukacinį animuotą testą „Ar esi Saugus internete?“


Apskritojo stalo diskusijos metu prieita prie išvadų, kad sprendžiant jaunimo nedarbo problemą svarbiausiais prioritetais turi išlikti tikslinis profesinis orientavimas ir naujausias tendencijas atitinkančių įgūdžių stiprinimas. Bendradarbiaudama su „Microsoft Lietuva“ asociacija „Langas į ateitį“ įgyvendina jaunimui skirtas veiklas, skatinančias skirti daugiau dėmesio technologijų išmanymui bei motyvuotam ir pasvertam apsisprendimui, kokią profesiją rinktis ateityje.

lia forume