Facebook

Twitter

Organizacijų, besirūpinančių skaitmenine įtrauktimi, įtaka Europoje (MIREIA)

 

Europos Komisijos Jungtinis tyrimų centras, bendradarbiaudamas su tarptautine organizacija „Telecentre-Europe“ (asociacija „Langas į ateitį“ yra jos narė nuo 2008 m.) ir Vašingtono universitetu pradeda organizacijų apklausą internete MIREIA, kurios tikslas  – sudaryti aktyvių Europos šalyse veikiančių telecentrų, bibliotekų ir kitų organizacijų, besirūpinančių skaitmenine visuomenės įtrauktimi, žemėlapį. Asociacija „Langas į ateitį“ padeda tyrimą  vykdyti Lietuvoje, apklausdama Lietuvos bibliotekas ir viešuosius interneto prieigos taškus.

 


Apklausa yra dalis didesnio MIREIA projekto „Organizacijų, siekiančių įgyvendinti Europos skaitmeninės strategijos skaitmeninio raštingumo, įgūdžių ir įtraukties tikslus poveikio tyrimas. Šioje apklausoje pakviestos  dalyvauti  27 ES šalys.


Rinkdama ir analizuodama surinktus duomenis, „Telecentre-Europe“ išaiškins įvairias tipologijas, skaitmeninėje įtrauktyje veikiančių organizacijų vaidmenis  ir socialinę ekonominę jų veiklos įtaką Europos lygmenyje.


Tikimasi, kad šios apklausos rezultatai ir išvados turės įtakos formuojant Europos skaitmeninės strategijos įgyvendinimo tvarką ir pabrėžiant telecentrų ir kitų organizacijų, prisidedančių prie skaitmeninės įtraukties skatinimo, svarbą.

Bibliotekas ir viešųjų interneto prieigų taškus kviečiame atstovauti Lietuvą ir dalyvauti MIREIA apklausoje (apklausa anglų kalba).