Facebook

Twitter

„Langas į ateitį“ kartu su partneriais rengs vaizdaus turinio kūrimo internete mokomąją priemonę

Aštuonių organizacijų iš aštuonių Europos šalių konsorciumas lapkričio mėnesį pradeda naują tarptautinį projektą „Vaizdaus turinio internete kūrimo abėcėlė“ (angl.k. – Telecentre Multimedia academy), skirtą supažindinti, skatinti ir mokyti suaugusius žmones naudotis saityno 2.0 (angl. k. – Web.2.0) teikiamomis turinio kūrimo galimybėmis, audiovizualinėmis priemonėmis, fotografija. Įvadinis projekto partnerių susitikimas vyko lapkričio 20-21 d. Rumunijoje, Timišoaros mieste.


Praeitą savaitę vykusiame susitikime dalyvavę visų šalių – Kroatijos, Serbijos, Vengrijos, Latvijos, Ispanijos, Belgijos, Rumunijos ir Lietuvos – partnerių atstovai tarėsi dėl projekto tikslų bei išsikeltų uždavinių įgyvendinimo, rinko užduočių vadovus, dalinosi pareigomis.


Projekto komanda suburta iš organizacijų, puoselėjančių ir ugdančių informacinę visuomenę savo šalyse. Iki šiol mokiusios gyventojus kompiuterinio raštingumo ir e. paslaugų, projekto įgyvendintojos pasiryžo žengti toliau visuomenės informacinio lavinimo link. Atlikus poreikio analizę, suaugusieji partnerių šalyse bus mokomi kurti turinį internete, rašyti tinklaraštį (angl.k. – blog), pakoreguoti skaitmenines nuotraukas, filmuoti, sumontuoti trumpą vaizdo klipuką, t.y. įgūdžių, reikalingų praturtinti savo kultūrinį, socialinį, ekonominį gyvenimą.


Šiam tikslui aštuoniomis kalbomis bus rengiama vaizdaus interneto turinio kūrimo mokymo metodologija, mokomoji medžiaga ir daugiakalbė svetainė.


Projektas finansuojamas pagal Mokymosi visą gyvenimą programos Grundtvig partnerystės paprogramę ir truks dvejus metus.

Partnerių susitikimo nuotraukas galite matyti čia.