Facebook

Twitter

„Langas į ateitį“ darbuotojai tęsia kvalifikacijos tobulinimo kursų siuitą

Asociacijos „Langas į ateitį“ darbuotojai tęsia kvalifikacijos tobulinimo kursų siuitą. Projektų valdymo ekspertė Rita Goberė š.m. birželio 11-16 dienomis dalyvavo „Europinių projektų planavimas“ (angl. k. „European Project Planning“) kursuose, kurie vyko Italijoje, Florencijos mieste.

 

Mokymus organizavo Europos bendradarbiavimą švietimo, mokymo ir kultūros srityse skatinanti institucija Pixel, turinti patirties rengiant ir vykdant Europinius projektus jau nuo 2005 metų. O pastaroji mokymo grupė buvo jubiliejinė – 30-oji.

 

Šešias dienas trukusiuose kursuose buvo nagrinėjamos šios temos: Europos fondų finansavimo galimybės ir švietimo veikloms skirtų programų analizė;  europinių projektų planavimo procesas nuo  projekto idėjos iki paraiškos rengimo ir projekto biudžeto sudarymo; partnerių paieškos duomenų bazė ir kontaktų užmezgimas su potencialiais partneriais. Teorinės žinios buvo papildytos praktiniais užsiėmimais mažose grupelėse.

 

Kursai ypač naudingi profesinei veiklai – naujos pažintys su net devynių Europos šalių atstovais bei įgytos žinios ateityje gali virsti įdomiais tarptautiniais projektais.

 

Kvalifikacijos tobulinimo kursai finansuoti Mokymosi visą gyvenimą programos (Grundtvig Kvalifikacijos tobulinimo veikla), kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas (www.smpf.lt).

 

 

 

Informacija atspindi dotacijos gavėjo, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos Komisija neatsako už medžiagos turinį bei už galimą informacijos panaudojimą.