Facebook

Twitter

Įspūdžiai iš kvalifikacijos tobulinimo kursų Kipre

 

 

Asociacijos „Langas į ateitį“ projektų koordinatorė Rita Šukytė š.m. balandžio 23-27 dienomis dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo seminare „Asmeninė lyderystė kaip efektyvaus mokymo ir mokymosi pagrindas“ (angl. k. „Self Leadership Skills as Foundation for Effective Teaching and Learning“). Seminaras vyko Kipre, Limassol mieste; jį surengė organizacija ShipCon Limassol.


Penkias dienas trukusių užsiėmimų metu buvo apžvelgtos įvairios temos: stresą sukeliantys veiksniai ir streso valdymo technikos, vidinė asmens būsena (fiziologinė, psichologinė ir emocinė) bei jos įtaka mokymuisi, efektyvus tikslų kėlimas ir jų siekimas, grįžtamojo ryšio pateikimas. Mokymus vedė dvi lektorės – Karolina ir Sylvia, kurios stebino savo energija ir sugebėjimu visus dalyvius aktyviai įtraukti į kursų veiklas. Tiek ShipCon Limaasol darbuotojai, tiek lektorės buvo dėmesingos visiems kursų dalyviams, padėdavo spręsti kylančias problemas, atsakydavo į rūpimus klausimus.

Kursų metu įgytos žinios naudingos tiek profesiniam, tiek asmeniniam tobulėjimui. Tačiau seminaras davė ir papildomos naudos: anglų kalbos įgūdžių tobulinimas, susipažinimas su kitų šalių švietimo sistemomis bei kultūra (seminare dalyvavo 6 dalyviai iš skirtingų Europos šalių), užsienio šalies – Kipro – pažinimas, ryšių užmezgimas būsimam bendradarbiavimui.

Kvalifikacijos tobulinimo kursai finansuoti Mokymosi visą gyvenimą programos (Grundtvig Kvalifikacijos tobulinimo veikla), kurią Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas (www.smpf.lt).


 Rita Šukytė
Asociacijos „Langas į ateitį“ projektų koordinatorė

 

Informacija atspindi dotacijos gavėjo, bet ne Švietimo mainų paramos fondo, Europos Komisijos ar jos institucijų požiūrį. Europos Komisija neatsako už medžiagos turinį bei už galimą informacijos panaudojimą.