Facebook

Twitter

„Langas į ateitį“ mokytojams pasiūlė saugesnio interneto sprendimus

Asociacija „Langas į ateitį“, įgyvendindama tarptautinį „e-GUARDIAN“ projektą, kartu su partneriais sukūrė priemones, kurios padeda mokytojams perprasti interneto grėsmes ir moko saugesnių interneto naudojimo būdų.


Sukurta profesinio mokymo dėstytojų parengimo ir atestavimo saugesnio interneto srityje priemonė bus naudojama Lietuvoje, Latvijoje ir Vokietijoje. Ji padės mokytojams suprasti ir geriau perteikti saugaus elgesio internete žinias. Lietuvos ir Latvijos darbo rinkos švietimo institucijoms sukurtoji priemonė pateikta kaip mokytojų saugaus interneto žinių standartas.


Pasak „e-GUARDIAN“ projekto vadovo Algimanto Merkio, šis projektas sudarė galimybes sujungti keturių šalių patirtį saugesnio interneto švietimo srityje ir parengti visos Europos pedagogams aktualų žinių standartą bei mokymosi priemones. „Džiaugiamės, galėdami mokytojams padėti susipažinti su šiuolaikinių informacinių ryšio technologijų keliamomis grėsmėmis ir išmokyti nuo jų apsisaugoti patiems bei apsaugoti savo vaikus ir ugdytinius“, - sakė A. Merkys.


Kuriant priemonę visose projekto partnerių šalyse vyko seminarai ir nuotoliniai mokymai bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams. Vieni paskutiniųjų kursų surengti Vilniaus Senvagės gimnazijos pedagogams. Seminare jiems buvo pristatytos saugumo internete, vaikų apsaugos nuo žalingo interneto poveikio, privatumo ir duomenų apsaugos bei kitos temos. Taip pat mokytojai buvo pakviesti mokomąją medžiagą studijuoti nuotoliniu būdu.
„Pirmą kartą praktiškai žinias pritaikiau dar tik įpusėjus kursams. Į svečius užėjusi kaimynė prasitarė, jog turi sunkumų su sūnaus klasės draugu ir jo tėvais. Paaiškėjo, jog penktos klasės mokinys pakeitė savo klasės draugo e. pašto ir socialinio tinklo paskyrų slaptažodžius bei jo vardu siuntinėjo nepadoraus turinio žinutes. Papasakojau kaimynei iš kursų medžiagos apie galimybes, kaip šį atvejį spręsti ir kur kreiptis”, – pasakojo Senvagės mokyklos mokytoja Diana Petkuvienė.


Projekto metu parengta programa, mokymo metodika, studento vadovas, nuotolinio mokymosi kursas bei žinių įvertinimo testai. Visa mokymo ir testavimo medžiaga išversta į projekto partnerių –  latvių, vokiečių, prancūzų bei anglų –  kalbas. Siekiama, kad ši atestavimo programa būtų ECDL fondo pripažinta ir įgyvendinta partnerių bei kitose Europos šalyse.


Daugiau apie projektą skaitykite http://www.langasiateiti.lt/eguardian (anglų k.).


Projektas įgyvendintas pagal „Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinci“ programos naujovių perkėlimo paprogramę.

 

 

 

Apie „Leonardo da Vinci“ programą
„Leonardo da Vinci“ programa skirta ES šalių bendradarbiavimui remti ir skatinti tobulinant profesinį rengimą. Pagrindinis programos tikslas – suvienyti įvairių Europos šalių institucijas, įskaitant visų lygių profesinio mokymo įstaigas, vietos valdymo institucijas, darbdavių organizacijas, kitas visuomenines organizacijas kuriant ateities profesinio rengimo tvarkas.

Naujovių perkėlimo projektai – tai daugiašaliai projektai, skirti švietimo ir mokymo sistemų tobulinimui, didžiausią dėmesį skiriant naujovių profesinio mokymo srityje perkėlimui, įskaitant skirtingomis sąlygomis sukurtų naujoviškų produktų ir procesų kalbinį, kultūrinį ir teisinį pritaikymą nacionaliniams poreikiams. Šiais projektais siekiama gerinti Europos profesinio mokymo sistemos kokybę ir patrauklumą, pritaikant ir integruojant ankstesnių „Leonardo da Vinci“ programos ir kitų sėkmingai įgyvendintų projektų naujovišką turinį arba rezultatus į valstybines ir (arba) privačias profesinio mokymo sistemas ir bendroves nacionaliniu, vietos, regiono arba sektoriaus mastu.
„Leonardo da Vinci“ paprogramė yra „Mokymosi visą gyvenimą“ programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Daugiau informacijos www.smpf.lt.