Facebook

Twitter

„Langas į ateitį“ dalyvavo aštuntajame Lietuvos novatoriško švietimo forume

Vasario 24 d. „Langas į ateitį“ Vilniuje vykusiame aštuntajame Lietuvos novatoriško švietimo forume pristatė atestacinę saugesnio interneto programą pedagogams – „e-GUARDIAN“.


Projekto vadovas Algimantas Merkys forumo dalyviams papasakojo apie projekto naudą, pritaikymą ir laukiamus rezultatus, o pertraukų metu dalyviai buvo kviečiami išbandyti testus ir kompiuteriu įsivertinti savo saugesnio interneto žinias.

Lietuvos novatoriško švietimo forumo tikslas – aptarti, kaip paskatinti mokinius mokytis pasitelkiant IKT, kaip inicijuoti mokinių skaitmeninį raštingumą. Forumo metu taip pat buvo pristatytos mokymosi žaidžiant tendencijos, „Microsoft“ švietimo programos „Partneriai mokyme“ naujienos. Vilniaus „Žemynos“ gimnazijos mokytoja metodininkė Danguolė Miliauskienė dalijosi planšetinių kompiuterių naudojimo fizikos pamokose įspūdžiais. Antroje forumo dalyje surengtoje diskusijoje apie kiekvieno mokinio aprūpinimą kompiuteriu bei IKT skverbties į 21-ojo amžiaus klases ir mokyklas naudą ir iššūkius diskutavo  švietimo institucijų ir privataus sektoriaus atstovai. Forumą tradiciškai užbaigė konkurso „Virtuali kelionė klasėje“ geriausių darbų autorių apdovanojimai.

Aštuntasis Lietuvos novatoriško švietimo forumas yra vienas iš renginių, kuris skirtas Europos Komisijos organizuojamai interneto ir e. įgūdžių savaitei (angl. Get Online Week 2012 ir E-Skills Week 2012) paminėti. Renginys inicijuojamas bendrovės „Microsoft“ ir įgyvendinimas kartu su Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija bei Švietimo informacinių technologijų centru.

 


Apie „e-GUARDIAN“:

„e-GUARDIAN“ – tai jungtinės tarptautinės partnerių komandos vykdomas projektas. Projekto tikslas – sukurti kompleksinį mokymų produktą pedagogams. Tai bus profesinio mokymo dėstytojų parengimo ir atestavimo saugaus interneto srityje priemonė, naudojama Lietuvoje, Latvijoje ir Vokietijoje. Ši priemonė pateikta Lietuvos ir Latvijos darbo rinkos švietimo institucijoms kaip mokytojų saugaus interneto žinių standartas.
Projekto metu rengiama programa, mokymo metodika, studento vadovas, kuriamas nuotolinio mokymosi kursas, žinių įvertinimo testai.  Visa mokymo ir testavimo medžiaga verčiama į projekto partnerių - latvių, vokiečių, prancūzų bei anglų - kalbas. Siekiama, kad ši atestavimo programa būtų ECDL fondo pripažinta ir įgyvendinta partnerių bei kitose Europos šalyse.
Projekto trukmė – nuo 2010 metų lapkričio iki 2012 metų gegužės – 18 mėn.
Projektas įgyvendinamas pagal Mokymosi visą gyvenimą Leonardo da Vinci programos naujovių perkėlimo paprogramę.