Facebook

Twitter

„Langas į ateitį“ dalyvavo konferencijoje „ALTA’2011 Pažangios mokymosi technologijos“

Spalio 27 d. „Langas į ateitį“ dalyvavo kasmetinėje tarptautinėje konferencijoje Kaune „ALTA’2011 Pažangios mokymosi technologijos“ ir pristatė šiuo metu vykdomą ESF finansuojamą gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymų projektą „Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete“.Asociacijos atstovė, projekto koordinatorė Karolina Jasvinaitė, konferencijos dalyvius supažindino su projekto tikslais, eiga, taikomais mokymo metodais bei jau pasiektais rezultatais. Šiuo metu iš 16 000 suplanuotų apmokyti gyventojų jau 13 000 dalyvių įgijo kompiuterinio raštingumo bei naudojimosi reikalingiausiomis e. paslaugomis žinių. Iš jų daugiau nei pusė – darbo ieškantys šalies gyventojai. Džiugu, kad ateiti mokytis nepabūgsta ir vyresnieji – 56 proc. visų dalyvių yra vyresni nei 45 metų amžiaus.

ALTA‘2011 konferencijoje dalyvavo atstovai iš 12 Europos šalių. Skaitomi pranešimai atspindėjo keturias pagrindines konferencijos temas: inovatyvus mokymąsis visą gyvenimą, e.švietimas, inovacijos ir tyrimai bei gerosios praktikos pavyzdžiai. Renginio metu taip pat buvo pristatomi Leonardo da Vinči programos naujovių perkėlimo projekto „MW-Sonet – Kaimiškųjų vietovių moterų tinklas kaip mentoriavimo priemonė“ rezultatai. Konferencijos dalyviai dalijosi patirtimi, vykdomų projektų aktualijomis, aptarinėjo galimų bendrų ateities projektų idėjas.