Facebook

Twitter

Per pusmetį „Lango į ateitį“ kursuose mokėsi 10 tūkst. gyventojų

2011 metų vasarą žinių visuomenės plėtrą skatinančios organizacijos „Langas į ateitį“ vykdomas projektas „Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete“ sulaukė dešimttūkstantojo mokinio.


„Lango į ateitį“ duomenimis, iš dešimties tūkstančių kompiuterinio raštingumo kursus baigusių Lietuvos gyventojų didesnė pusė – 52 proc. – gyvena kaimiškose vietovėse. Daugiau nei 76 proc. visų projektų dalyvių vyresni nei 45 metų. Organizatoriai džiaugiasi, kad informacinėmis komunikacinėmis technologijomis ir e. paslaugomis susidomėjo ir į devintą dešimtį įkopę senjorai. Dviem vyriausiems mokiniams kursų baigimo metu buvo po 85-erius metus, jie mokėsi Kaune ir Pasvalio rajono Žadeikonių kaime.


„Mokytis naudotis e. paslaugomis labiausiai kvietėme ieškančius darbo asmenis, neįgaliuosius bei kaimo vietovių gyventojus. Statistika rodo, kad tikslines grupes pasiekėme – iš visų kursų dalyvių bedarbių buvo 49 proc., ekonomiškai neaktyvių gyventojų – 17 proc. Tikime, kad baigę kursus šie žmonės galės lengviau įsijungti į visuomenės gyvenimą ir darbo rinką, jiems atsiras daugiau galimybių mokytis, bendrauti“, – sakė organizacijos „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė.


Visi kursus baigę dalyviai gavo pažymėjimus. Iš viso iki projekto pabaigos – 2012–ųjų metų vasario – planuojama su informacinėmis komunikacinėmis technologijomis supažindinti ir e. paslaugomis naudotis išmokyti 16 tūkst. Lietuvos gyventojų. Į nemokamus kursus galima registruotis telefonu Vilniuje  8 (5) 2123172.


Įgyvendinant projektą bendradarbiaujama su socialiniais partneriais: Lietuvos darbo birža, Lietuvos neįgaliųjų draugija, viešųjų interneto prieigos taškų steigėjais. Anot L. Križinauskienės, projektas mažina socialinę atskirtį šalyje, padeda spręsti problemas, iškylančias tiems gyventojams, kurie vis dar neturi kompiuterinio raštingumo žinių ir nemoka naudotis e. paslaugomis. Be to, žinių visuomenės vystymas ir e. paslaugų naudojimo skatinimas yra vienas iš Lietuvos siekiamų tikslų, nurodytų Visuotinio kompiuterinio raštingumo programoje.
Sutartį dėl ES suteikiamos finansinės paramos visuotiniams Lietuvos gyventojų mokymams vykdyti „Langas į ateitį“ ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Europos socialinio fondo agentūra pasirašė 2010 m. vasarą. Projekto interneto svetainės adresas: www.epilietis.eu.

 Apie „Langas į ateitį“

2002 m. socialiai atsakingos Lietuvos verslo įmonės AB Vilniaus bankas (dabar AB SEB bankas), AB bankas „Hansabankas“ (dabar „Swedbank“ AB), UAB „Omnitel“, AB „Lietuvos telekomas” (dabar TEO LT, AB), UAB „Sonex group“ (UAB „ATEA“) ir AB „Alna group“, siekdamos skatinti interneto naudojimą Lietuvoje ir tokiu būdu kelti šalies gyventojų gyvenimo lygį, šalies konkurencingumą Europoje bei pasaulyje, susivienijo į aljansą „Langas į ateitį“. Netrukus prie aljanso prisijungė LR Vidaus reikalų ministerija. Iniciatyvos partneriai – UAB „Microsoft Lietuva“, DnB Nord bankas, advokatų kontora „Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai/LAWIN”, ryšių su visuomene agentūra „PR Service/Edelman Afilliate”, Viešosios politikos ir vadybos institutas. 2002 m. „Langas į ateitį“ kartu su partneriu VRM Lietuvoje įsteigė 175 viešuosius interneto prieigos taškus, kuriems aljanso partneris „Microsoft“ padovanojo programinę įrangą. Taškų steigimo iniciatyva buvo plėtojama ir kitų projektų. 2006 – 2008 m. „Langas į ateitį“ kartu su partneriais administravo LR VRM vykdytą 400 viešųjų interneto prieigos taškų steigimo projektą, kurį užbaigus Lietuvoje veikia per 1000 taškų tinklas. Prieš metus aljansas baigė vykdyti ESF finansuotą gyventojų kompiuterinio raštingumo mokymų projektą ir nuo savo veiklos pradžios kompiuterinio raštingumo pradmenų yra suteikęs jau per 80 tūkst. šalies gyventojų. Daugiau informacijos: www.langasiateiti.lt.