Facebook

Twitter

„Langas į ateitį“ pakviestas dalyvauti Europos Komisijos sėkmingų e. įtraukties projektų studijoje

2011 metų birželio mėnesį aljansas „Langas į ateitį“ buvo pakviestas dalyvauti Europos Komisijos inicijuojamoje sėkmingų e. įtraukties projektų studijoje (angl. Benchlearning in e-Inclusion Study). Jos metu bus tiriama ekonominė ir socialinė įtaka e. įtraukties strategijoms mikroekonomikos ir visuomenės  perspektyvoje, kuriamas tinklas tarp skirtingų šalių e. įtraukties ambasadorių, dalijamasi patirtimi. Studijos išdavoje bus formuluojamos naujos e. įtraukties politikos kryptys ir gairės formuojant Europos Komisijos strategiją „Europa 2020“.


Šiam tikslui iš visų ES šalių buvo atrinktos 8 organizacijos, kurios įgyvendina projektus, skirtus e. atskirčiai šalyje mažinti, t.y. moko gyventojus naudotis informacinėmis technologijomis  ir e. paslaugomis, steigia interneto prieigos taškus kaimo vietovėse, skiria ypatingą dėmesį socialiai pažeidžiamų žmonių grupių e. integracijai. Atrinktos  organizacijos vadinamos e. įtraukties plėtros šalyje ambasadorėmis, pasiekusiomis savo šaliai reikšmingų rezultatų informacinės visuomenės plėtroje.


Tyrimui bus pristatytas Europos Socialinio fondo finansuojamas, „Langas į ateitį“ įgyvendinamas projektas „Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete“. Jo tikslas – išmokyti kompiuterinio raštingumo pagrindų ir naudojimosi e. paslaugomis 16 000 Lietuvos gyventojų.  Projektas  vykdomas nuo 2010 metų birželio iki 2012 metų vasario mėnesio.  „Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete“ bus ekspertų analizuojamas, lyginamas, teikiamos rekomendacijos, keičiamasi  patirtimi su kitais tyrimo dalyviais, formuluojamos gairės skaitmeninės įtraukties strategijai.


Visa EK inicijuojama studija truks iki 2011 metų rugpjūčio mėnesio.