Facebook

Twitter

"Langas į ateitį" patirtimi dalinosi projekto Bridge-IT baigiamojoje konferencijoje Barselonoje

2011 m. kovo 10–11 dienomis asociacija „Langas į ateitį”, Telecentre-Europe AISBL narė,  buvo pakviesta dalyvauti  Barselonos universitete vykusioje Europos Komisijos finansuojamo projekto Bridge-IT baigiamojoje konferencijoje  „IKT – socialiniam vientisumui ir kultūrinei įvairovei“.

 


Į renginį suvažiavo per 150 dalyvių iš skirtingų Europos šalių ir organizacijų. Dalyviai atstovavo dvejas veiklos sritis: kompiuterinio raštingumo skleidimą, e. paslaugų propagavimą visuomenėje arba organizacijas, dirbančias  su tautinėmis mažumomis ir emigrantais, besirūpinančias jų integracija.


Konferencijos tikslas –pasidalinti projekto metu įgyta patirtimi ir rasti naujų gerų idėjų ateities projektams. Skirtingose darbo grupėse buvo diskutuojama  apie ES šalių  vyriausybių sprendimus, vykdomą palankią ar nepalankią imigrantų  integracijai politiką; taip pat buvo diskutuojama apie socialinius tinklus, jų vaidmenį mažose atskirose socialinėse grupėse;  IT panaudojimo perspektyvas palengvinant tautinių mažumų ir imigrantų pritapimą visuomenėje; nuotolinio mokymosi prieinamumo būtinybę ir t. t.
Bridge-IT baigiamosios konferencijos metu „Langas į ateitį“ atstovė Karolina Jasvinaitė dalinosi su kitais dalyviais organizacijos patirtimi ir rezultatais  vykdant  suaugusiųjų IKT mokymo projektus bei į juos įtraukiant  viešuosius interneto prieigos taškus, suaugusiųjų IKT kursų dalyvių motyvacija ir skatinimu  lankyti kompiuterinio raštingumo kursus bei suprasti e. paslaugų  naudą kasdieniame gyvenime.  Konferencijos dalyviams Karolina pateikė išsamią informaciją apie šiuo metu „Langas į ateitį“ vykdomą ESF finansuojamą projektą „Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete“ (www.epilietis.eu).


Už galimybę susitikti su kolegomis  aljansas „Langas į ateitį“ dėkoja Telecentre-Europe AISBL organizacijai, kuri finansiškai parėmė savo organizacijos narių dalyvavimą  Bridge-IT konferencijoje Barselonoje.