Facebook

Twitter

Asociacija „LĮA“ kurs saugaus interneto mokymo programas Europai

Asociacija „LĮA“ („Langas į ateitį“), laimėjusi galimybę dalyvauti tarptautiniame naujovių perkėlimo projekte pagal Leonardo da Vinci programą, imsis kurti mokymo programas, kurios Europos mokytojams padės įgyti daugiau žinių apie interneto grėsmes bei būdus šias grėsmes įveikti.


Tarptautiniame projekte, be asociacijos „Langas į ateitį“, dar dalyvauja VšĮ „Informacinių technologijų institutas“, Latvijos informacinių ir komunikacijos technologijų asociacija bei Vokietijos Bremeno universitetas. Projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.


„Interneto saugumo klausimai šiandienos visuomenei tampa vis aktualesni. Projekto partneriai iš skirtingų šalių siekia sujungti savo patirtį, turimus mokymo produktus ir juos pritaikyti ES šalyse. Suvienijus patirtį bus sukurta mokymo ir atestacinė programa „e–GUARDIAN“. Tikimasi, kad parengtas mokymo produktas taps švietimo standartu saugesnio interneto mokymo srityje ne tik Latvijoje ir Lietuvoje, bet ir visoje ES“, - pasakojo „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė.


Pasak jos, sukurtoji programa bus visiškai pritaikoma Latvijos, Lietuvos profesinio mokymo institucijoms ir angliškai kalbančioms Europos Sąjungos šalims. Be to, kuriamas ir Vokietijai pritaikytas mokymo programos variantas. Po to pageidaujančios kitų ES šalių švietimo institucijos galės ją lokalizuoti ir naudoti savo profesinio mokymo dėstytojų parengimui ir atestavimui bei įtraukti į šių švietimo institucijų mokymo programas.
Planuojama saugesnio interneto mokymo programą pasiūlyti visų dalyvaujančių šalių darbo rinkos mokymo institucijoms ir patiems partneriams naudoti kasdienėje veikloje teikiant profesinio mokymo paslaugas.


Asociacija „Langas į ateitį“ 2008 m. parengė ir visuomenės švietimui aktyviai naudoja saugaus interneto nuotolinį kursą lietuvių kalba, kuriame jau mokėsi per 4000 gyventojų.

 

 

 

Apie Leonardo da Vinci programą

Leonardo da Vinci programa skirta ES šalių bendradarbiavimui remti ir skatinti tobulinant profesinį rengimą. Pagrindinis programos tikslas – suvienyti įvairių Europos šalių institucijas, įskaitant visų lygių profesinio mokymo įstaigas, vietos valdymo institucijas, darbdavių organizacijas, kitas visuomenines organizacijas kuriant ateities profesinio rengimo tvarkas.


Naujovių perkėlimo projektai - tai daugiašaliai projektai, skirti švietimo ir mokymo sistemų tobulinimui, didžiausią dėmesį skiriant naujovių profesinio mokymo srityje perkėlimui, įskaitant skirtingomis sąlygomis sukurtų naujoviškų produktų ir procesų kalbinį, kultūrinį ir teisinį pritaikymą nacionaliniams poreikiams. Šiais projektais siekiama gerinti Europos profesinio mokymo sistemos kokybę ir patrauklumą, pritaikant ir integruojant ankstesnių Leonardo da Vinci programos ir kitų sėkmingai įgyvendintų projektų naujovišką turinį arba rezultatus į valstybines ir (arba) privačias profesinio mokymo sistemas ir bendroves nacionaliniu, vietos, regiono arba sektoriaus mastu.

Leonardo da Vinci paprogramė yra Mokymosi visą gyvenimą programos dalis, o šią programą Lietuvoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Daugiau informacijos www.smpf.lt.