Facebook

Twitter

„Langas į ateitį“ vėl rengiasi Lietuvos gyventojus mokyti e. paslaugų

Žinių visuomenės plėtrą skatinanti asociacija „LĮA“ („Langas į ateitį“) pasirašė sutartį su Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija bei Europos socialinio fondo agentūra dėl suteikiamos ES finansinės paramos visuotiniams Lietuvos gyventojų mokymams vykdyti. „Langas į ateitį“ nuo šiandien pradeda naują projektą „Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete“ ir planuoja su informacinėmis komunikacinėmis technologijomis supažindinti 16 tūkst. suaugusiųjų Lietuvos gyventojų bei juos išmokyti naudotis e. paslaugomis.


„Vykdydami šį projektą orientuosimės į 3 pagrindines tikslines grupes –  ieškančius darbo asmenis, neįgaliuosius bei kaimo vietovių gyventojus, kadangi šių grupių atstovai dėl socialinės padėties, gyvenamosios vietos ar savo negalios yra bene labiausiai atskirti nuo visuomenės ir lengviausiai pažeidžiami. Baigę mūsų kursus jie galės lengviau įsijungti į visuomenės gyvenimą bei darbo rinką, turės daugiau galimybių mokytis, bendrauti“, - sakė „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė.

Anot jos, projektas sudarys galimybes socialinei atskirčiai šalyje mažėti, padės spręsti problemas, iškylančias gyventojams, vis dar neturintiems kompiuterinio raštingumo žinių ir nemokantiems naudotis e. paslaugomis. Įgyvendinant projektą numatyta bendradarbiauti su socialiniais partneriais: Lietuvos darbo birža, Lietuvos neįgaliųjų draugija, viešųjų interneto prieigos taškų steigėjais.

Žinių visuomenės vystymas ir e. paslaugų naudojimo skatinimas yra vienas iš Lietuvos siekiamų tikslų, nurodytų ir Visuotinio kompiuterinio raštingumo programoje. Pasinaudojant ES struktūrinių fondų  lėšomis šio tikslo galima siekti greičiau. Projektą „Lietuvos e. piliečiui – paslaugos internete“ ketinama įgyvendinti per  20 mėnesių – iki 2012–ųjų metų vasario.

Prieš dvejus metus „Langas į ateitį“ jau vykdė ESF finansuojamą projektą, kurio metu kompiuterinio raštingumo ir interneto naudojimo žinių suteikė 50 400 Lietuvos gyventojų. Projektas buvo keletą kartų aukštai įvertintas Europos komisijos apdovanojimais.