Facebook

Twitter

2009-aisiais įvykdytas viešųjų interneto prieigos taškų administravimo ir sistemos priežiūros projektas

Baigėsi penkis mėnesius trukęs LR Vidaus reikalų ministerijos (VRM) finansuojamas projektas „Viešųjų interneto prieigos taškų (VIPT) administravimas ir sistemos priežiūra“, kuris Lietuvoje sukurtam VIPT tinklui padėjo efektyviai funkcionuoti, teikti visuomenei reikalingas paslaugas, diegti naujoves ir pritraukti lankytojus. Projektą įgyvendino partnerių komanda: asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“, asociacija „Langas į ateitį“, UAB „S4ID“ ir Kauno technologijos universitetas.

Projekto metu jo vykdytojai teikė VIPT tinklo atstovavimo ir tarpininkavimo paslaugas vietos savivaldos, nacionalinėse ir tarptautinėse institucijose. Taip pat vykdė VIPT konsultacijas, rūpinosi VIPT portalo administravimu ir plėtra bei atliko informavimo ir viešinimo darbus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo suorganizuoti 3 renginiai, skirti 2002-2008 m. įsteigtų VIPT kuratoriams, VIPT steigėjams bei visiems VIPT veikla besidomintiems asmenims. Renginiai vyko Telšių, Vilniaus ir Alytaus apskrityse. Pagrindinis jų tikslas – pristatyti naujas e. iniciatyvas ir VIPT veiklos geruosius pavyzdžius, susipažinti su naujomis e. paslaugomis bei ateities planais tobulinant VIPT veiklą.

Įgyvendinant projektą, buvo atliekama VIPT patikra, kurios metu susitikta ir susipažinta su VIPT kuratoriais bei patikrinti viešieji interneto prieigos taškai. Kiekvieną mėnesį buvo aplankomi 8 skirtingi VIPT. Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį skirtingose šalies savivaldybėse atlikta 40 VIPT veiklos patikrų.

Vykdant šį projektą, buvo įkurta pagalbos telefonu linija (tel. 8 5 243 03 57), skirta problemoms, susijusioms su VIPT veikla, spręsti. Projekto laikotarpiu du kartus per mėnesį buvo ruošiamas VIPT naujienlaiškis. Jis elektroniniu būdu per portale www.vipt.lt esančią naujienlaiškio siuntimo programą platintas visiems VIPT tinklo dalyviams.

Šių metų rugpjūčio 4 d. portale www.vipt.lt buvo paskelbta akcija „E. paslaugų skatinimo renginys viešajame interneto prieigos taške“. Šia akcija buvo siekiama skatinti šalies miestelių ir kaimų gyventojus aktyviau naudotis e. paslaugomis. Jos metu VIPT kuratoriai buvo kviečiami prisijungti prie akcijos, rašyti renginių scenarijus elektroniniu būdu ir laimėti prizus.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu buvo paruošti 2 elektroniniai laikraščiai, pristatantys naujienas iš VIPT. Elektroniniuose laikraščiuose pateikiama informacija apie VIPT veiklas, įvykius ir e. paslaugas. Elektroniniai laikraščiai buvo išplatinti elektroniniu būdu VIPT kuratoriams, steigėjams bei paskelbti portale www.vipt.lt .

Gavus VRM sutikimą, VIPT portalo vartotojų duomenų bazė buvo integruota į projekto „Bibliotekos pažangai“ vartotojų registravimo ir statistikos sistemą. Nuo šiol į VIPT portalo vartotojų duomenų bazę automatiškai užregistruojami ir projekto „Bibliotekos pažangai“ interneto svetainės lankytojai. Šie pokyčiai sąlygojo spartų registruotų portalo vartotojų augimą: šiais metais lankytojų skaičius išaugo nuo 30 tūkst. iki 110 tūkstančių.

Portalo www.vipt.lt paslaugos bus teikiamos iki 2010 m. liepos 1 d.: vykdoma nuolatinė VIPT portalo techninė priežiūra, atliekami reikiami papildomi programavimo darbai bei renkama ir saugoma statistinė informacija.

Projekto vykdytojai ir toliau sieks, kad VIPT tinklas veiktų kaip viena sistema ne tik techniniu, bet ir organizaciniu bei idėjiniu požiūriu, o VIPT darbuotojai ir lankytojai jaustųsi VIPT tinklo nariais bei dalyvautų bendruose projektuose.