Facebook

Twitter

„Langas į ateitį“ Slovakijoje susitiko su Grundtvig projekto partneriais

Asociacija „Langas į ateitį“ nuo 2008 m. rugsėjo vykdo tarptautinį projektą “Integracija, savanoriai ir suaugusiųjų švietimas remiantis tarptautine patirtimi“ („Integration, Volunteerism and Adult Learning, through an Intercultural Pathway” – IVALIP). Kartu su asociacija „Langas į ateitį“ projekte dalyvauja dar keturi partneriai iš Europos šalių: Portugalijos, Slovakijos, Turkijos bei Lenkijos.

Pagrindinis asociacijos „Langas į ateitį“ siekis įgyvendinant šį projektą – skleisti savanorystės idėją Lietuvoje, skatinti suaugusiųjų mokymąsi visą gyvenimą bei naudojant savanorių pagalbą padėti socialiai atskirtiems asmenims gilinti savo kompiuterinio raštingumo žinias ir įgūdžius. Tikimės, kad tai paskatins mūsų šalies gyventojus tapti aktyviais visuomenės nariais.

2009 m. gruodžio pradžioje IVALIP projekto partneriai susirinko į ketvirtąjį susitikimą-seminarą Bratislavoje. Slovakijos sostinėje susitiko visų penkių projekte dalyvaujančių organizacijų atstovai. Lietuvai atstovavo 2 asociacijos „Langas į ateitį“ darbuotojai bei asociacijos „Viešieji interneto prieigos taškai“ darbuotoja.

Seminaro metu buvo aptartos tokios temos:
-    Supažindinta su kiekvienoje šalyje įvykdytu pilotiniu projekto veiklų mokymu,
-    Aptarti teoriniai / teisiniai aspektai, pagrindžiantys projekto reikalingumą,
-    Diskutuota dėl virtualaus žaidimo e. įtraukčiai skatinti,
-    Aptarti projekto galutiniai produktai ir viešinimo priemonės,
-    Suplanuotos būsimo projekto laikotarpio veiklos.

Įvykusio seminaro metu užsienio partneriai taip pat buvo supažindinti su Bratislavos istorija bei senamiesčiu, turėjo galimybę pasižvalgyti Kalėdinėje mugėje, paragauti Slovakijos nacionalinės virtuvės patiekalų.

Asociacija „Langas į ateitį“ į pilotinius IVALIP projekto mokymus įtraukė Viešųjų interneto prieigos taškų (VIPT) kuratorius.
Š.m. spalio – lapkričio mėn. buvo suorganizuoti 3 VRM finansuojamo projekto „VIPT administravimas ir sistemos priežiūra“ renginiai, kuriuose VIPT kuratoriams pristatytos naujausios elektroninės paslaugos, pasidalinta viešųjų interneto prieigos taškų atstovų gerąja patirtimi. Šių renginių metu taip pat buvo siekiama pasiūlyti VIPT atstovams naujovių, kurios galėtų būti pritaikytos jų kasdieniame darbe. Tuo tikslu renginių metu asociacija „Langas į ateitį“ kartu su asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“ kartu su VIPT kuratoriais išbandė keletą IVALIP projekto interaktyvių žaidimų, kurie galėtų būti pritaikyti ir VIPT veikloje, ypač organizuojant įvairius renginius bendruomenių nariams.

Daugiau informacijos apie IVALIP projektą galima rasti projekto interneto svetainėje http://ivalip.awardspace.com

Projekto vykdymą finansuoja „Grundtvig“ mokymosi partnerystės programa, skirta suaugusiųjų švietimui ir tęstiniam mokymui. Lietuvoje šią programą administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.