Facebook

Twitter

„Langas į ateitį“ organizavo Grundtvig projekto partnerių susitikimą

 IVALIP  GRUNDVIG

Asociacija „Langas į ateitį“ nuo 2008 m. rugsėjo vykdo tarptautinį projektą “Integracija, savanoriai ir suaugusiųjų švietimas remiantis tarptautine patirtimi“ („Integration, Volunteerism and Adult Learning, through an Intercultural Pathway” – IVALIP). Kartu su asociacija „Langas į ateitį“ projekte dalyvauja dar keturi partneriai iš Europos šalių: Portugalijos, Slovakijos, Turkijos bei Lenkijos.

Pagrindinis asociacijos „Langas į ateitį“ siekis įgyvendinant šį projektą – skleisti savanorystės idėją Lietuvoje, skatinti suaugusiųjų mokymąsi visą gyvenimą bei naudojant savanorių pagalbą padėti socialiai atskirtiems asmenims gilinti savo kompiuterinio raštingumo žinias ir įgūdžius. Tikimės, kad tai paskatins mūsų šalies gyventojus aktyviau integruotis į visuomenę.

2009 m. gegužės 6 - 10 dienomis IVALIP projekto partneriai susirinko į trečiąjį susitikimą Vilniuje. Į Lietuvą atvyko visų penkių projekte dalyvaujančių organizacijų atstovai. Lietuvai atstovavo asociacijos „Langas į ateitį“ darbuotojai, komandą papildė Panevėžio rajono viešosios bibliotekos darbuotojos bei asociacijos „Viešieji interneto prieigos taškai“ atstovė.

Susitikimo metu asociacija „Langas į ateitį“ organizavo mokomąjį seminarą, skirtą savanoriams bei potencialiems savanoriams, norintiems organizuoti įvairius mokymus bei padėti mokytis suaugusiems asmenims. Seminaro metu buvo pristatytos ir praktiškai išbandytos įvairios veiklos aktyviai įtraukiant visus seminaro dalyvius. Pagrindinės seminaro temos buvo šios: susipažinimo ir komandos formavimo veiklų pristatymas, formalaus ir neformalaus švietimo skirtumai, kultūrų ir socialinių grupių skirtumai, mokymo planavimas. Visos veiklos buvo pristatytos bei praktiškai išbandytos naudojant įvairius metodus, tokius kaip diskusijos, darbas grupėse, praktinės ir fizinės užduotys, žaidimai, išvadų pateikimas. Mokomasis seminaras sudarė galimybę projekto dalyviams plačiau susipažinti su įvairiais mokymosi metodais bei su galimybe juos pritaikyti savo veikloje.

Daugiau informacijos apie projektą galima rasti projekto interneto svetainėje http://ivalip.awardspace.com

Projekto vykdymą finansuoja „Grundtvig“ mokymosi partnerystės programa, skirta suaugusiųjų švietimui ir tęstiniam mokymui. Lietuvoje šią programą administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai.