Facebook

Twitter

„Langas į ateitį“ Baltijos jūros regiono šalims pristatė sėkmingą ES struktūrinės paramos projektą Lietuvoje

Birželio 11-12 d. asociacija „Langas į ateitį“ buvo pakviesta atstovauti Lietuvai ir pristatyti sėkmingai įgyvendintą 50 000 Lietuvos gyventojų mokymų projektą Švedijos tarptautinės plėtros agentūros (SIDA) ir Lietuvos Respublikos Finansų ministerijos  organizuotoje parodoje. Parodos tikslas - pristatyti ES struktūrinės paramos rezultatus Baltijos jūros regiono valstybėse.

Renginys Gotlando saloje Švedijoje vyko konferencijos „Baltijos jūros strategija – sanglaudos politikos įgyvendinimas regionuose“ metu. Konferencijoje buvo aptariama, kiek dabartinės Baltijos jūros regionui priklausančių ES valstybių ES struktūrinės paramos lėšomis finansuojamos veiksmų programos yra suderinamos su Baltijos jūros strategijos tikslais, koks vadovaujančių institucijų vaidmuo įgyvendinant strategijoje numatytus tikslus.

„Su kaimyninėmis Baltijos jūros regiono šalimis pasidalijome patirtimi įgyvendinant Europos socialinio fondo finansuojamą nacionalinį gyventojų mokymų projektą „Lietuvos e.piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“, kuris buvo skirtas suteikti suaugusiems šalies gyventojams kompiuterio ir interneto naudojimo žinių ir tokiu būdu didinti Lietuvos gyventojų konkurencingumą, sprendžiant kompleksinį valstybės klausimą – didėjančią socialinę atskirtį tarp šalies gyventojų. Parodos ir konferencijos dalyviai aktyviai domėjosi mūsų patirtimi ir gautais rezultatais. Džiaugiamės, kad esame kviečiami atstovauti Lietuvai tarptautiniuose renginiuose“, - sakė „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė.

Konferencijos ir parodos dalyviai aptarė, kaip galima būtų pasitelkti ir sėkmingai panaudoti ES skiriamą finansavimą Baltijos šalių regiono šalims. Parodos lankytojai turėjo galimybę sužinoti, kokie ES fondai yra skirti Baltijos jūros regiono strategijoje numatytiems tikslams įgyvendinti,  kiek tam skirta lėšų, buvo tariamasi ir dėl galimų bendradarbiavimo būdų.

Parodoje, be „Lango į ateitį“, savo stendus turėjo konferencijos bei parodos organizatoriai – Švedijos tarptautinės plėtros agentūra SIDA ir LR Finansų ministerija, o taip pat  ir dar septynios organizacijos iš Danijos, Estijos, Latvijos, Lenkijos ir Švedijos. Jos pristatė parodos lankytojams savo projektus ekologijos, vaikų teisių apsaugos, turizmo, žinių visuomenės kūrimo srityse.