Facebook

Twitter

Aljanso “Langas” į ateitį” projektui pritarė atsakingi Europos Sąjungos pareigūnai

Vilnius, birželio 20 d. Šiandien verslo aljanso “Langas į ateitį” partneriai susitiko su Lietuvoje viešinčiais Europos komisijos ir Europos Sąjungos institucijų, atsakingų už informacinės visuomenės plėtrą, pareigūnais.

Aljanso “Langas į ateitį” partneriai – “Omnitel” prezidentas Antanas Zabulis, Vilniaus banko prezidentas Julius Niedvaras, “Lietuvos telekomo” vadovas Tapio Paarma ir “Hansa-LTB” valdybos narys Antanas Danys – su ES pareigūnais aptarė galimą Europos Sąjungos paramą projektui “Langas į ateitį” bei svarstė galimybes projektui pritraukti ir Europos Sąjungos lėšas.

“Europos Sąjungos institucijų pareigūnams, dirbantiems informacinės visuomenės kūrimo srityje, pristatėme pradėto įgyvendinti projekto užduotis ir būdus, numatomus atlikti darbus.

Jie pritarė ir palaikė šį mūsų sumanymą, pabrėždami tą svarbų faktą, kad iniciatyvos kurti žinių visuomenę imasi verslo bendruomenė”, - sakė aljanso “Langas į ateitį” valdybos pirmininkas Darius Maikštėnas.

Lietuvos verslo lyderės - bendrovės “Omnitel”, “Lietuvos telekomas”, “Hansa-LTB” ir Vilniaus bankas – paskelbė susiburiančios į aljansą “Langas į ateitį”, kuris pradėjo vykdyti unikalų Lietuvoje verslo paramos informacinės visuomenės plėtrai projektą. Aljanso partneriai kooperuoja bendrovių lėšas ir Lietuvoje steigia nemokamus viešus interneto centrus.

Aljanso “Langas į ateitį” misija – skatinti interneto naudojimą Lietuvoje ir tokiu būdu kelti šalies gyventojų gyvenimo lygį, šalies konkurencingumą Europoje bei pasaulyje. Aljansas inicijuotas kaip katalizatorius, inicijuojant abipusį verslo ir valdžios institucijų bendradarbiavimą, skatinant visuomenę naudotis informacinėmis technologijomis ir mažinant Lietuvos skaitmeninę perskyrą.