Facebook

Twitter

Aljansas “Langas į ateitį” ir LR Vidaus reikalų ministerija pradeda bendrą veiklą skatinant šalyje interneto plėtrą

Vilnius, 2002 gruodžio 11 d. Vidaus reikalų ministerija ir verslo paramos informacinės visuomenės plėtrai aljansas “Langas į ateitį” pasirašė bendradarbiavimo sutartį. 

Ši sutartis numato šalies verslo lyderių įsteigtos asociacijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės bendrą veiklą steigiant viešuosius interneto prieigos centrus.

VRM ir aljansas “Langas į ateitį” bendradarbiaus kuriant vientisą viešųjų interneto centrų steigimo strategiją, koordinuojant šių centrų steigimą įvairiose Lietuvos vietovėse. Susitarta bendradarbiauti įgyvendinant ir kitus informacinės visuomenės plėtros projektus.

Per artimiausius trejus metus VRM kartu su asociacija “Langas į ateitį” ketina Lietuvoje įsteigti per tris šimtus viešųjų interneto centrų. Nemokamų internetų centrų steigimui Vidaus reikalų ministerija numatė finansavimą iš šalies biudžeto ir tarptautinių pasaulio fondų. Planuojama, kad per trejus metus iš Lietuvos Respublikos biudžeto tam tikslui bus skirta 5,6 mln. litų.

“Vienas iš strateginių Vyriausybės tikslų - siekti esminio lūžio šalies interneto srityje. Viešųjų interneto centrų, suteikiančių galimybę gyventojams naudotis internetu, skaičius yra svarbus ir mūsų, kaip ES šalies kandidatės, rodiklis. Verslo bendrovių iniciatyva plėtojant internetą davė didžiulį postūmį šiam procesui.

Vyriausybės nuomone, svarbu sutelkti jėgas bendram strateginiam šalies tikslui – interneto plėtrai, taigi ir šalies informacinės visuomenės ugdymui. Sėkminga “Langas į ateitį” veikla jau atnešė labai svarių rezultatų. Manome, kad Vidaus reikalų ministerijai padedant projektas įgis kur kas didesnį mastą ir tempus”, - sakė Vidaus reikalų ministras Juozas Bernatonis.

Jo teigimu, šiandien Lietuvoje elektroninės valdžios paslaugomis galėtų naudotis tik 16,8% Lietuvos gyventojų (Statistikos departamento prie Vyriausybės 2002 metų pabaigos duomenys), t.y. tiek, kiek jų gali naudotis internetu. VRM įgyvendina Lietuvoje elektroninės valdžios projektus, todėl viešųjų interneto centrų steigimas skatins viešųjų paslaugų, teikiamų per internetą, atsiradimą.

Aljanso darbo grupė jau patvirtino visus 65 “Langas į ateitį” viešojo interneto centrų steigimo taškus, kuriuose nemokamai galima naudotis internetu. Viešojo interneto centrai suteiks galimybę Lietuvos gyventojams internete praleisti daugiau kaip 1,5 mln. valandų.

“Langas į ateitį” siekia, kad bendromis verslo ir valdžios pastangomis skatinama interneto plėtra per 3 metus pasiektų Europos Sąjungos interneto skverbties vidurkį.

“Aljansas buvo inicijuotas kaip katalizatorius, kuriant Lietuvoje informacinę visuomenę. Jis buriamas paskatinti abipusį verslo ir valdžios institucijų bendradarbiavimą, skatinant visuomenę naudotis informacinėmis technologijomis ir mažinant Lietuvos skaitmeninę perskyrą.

Šiandien pasirašoma sutartis yra esminis lūžis valstybei bendradarbiaujant su verslu, kuriant žinių visuomenę. Nei valstybės struktūros, nei verslo organizacijos, veikdamos atskirai, iki šiol nepajėgė pasiekti esminių rezultatų interneto plėtros srityje. Nuo šiol šis procesas bus skatinamas bendromis šalies valdžios ir privataus verslo pastangomis. Nes tikslą turime bendrą - suteikti Lietuvos gyventojams kuo daugiau galimybių naudotis internetu”, - sakė aljanso “Langas į ateitį” direktorė Loreta Križinauskienė.

 

Ji pasidžiaugė, kad aljanso įsteigti interneto centrai sulaukė didžiulio šalies gyventojų dėmesio: nemokamo interneto centrus aplanko po keliasdešimt žmonių per dieną, per mėnesį interneto centro paslaugoms naudojasi 500-600 lankytojų.

 

Informacinės visuomenės plėtrą remiantis verslo aljansas “Langas į ateitį” įkurtas šių metų gegužės mėnesį. Jo tikslas – skatinti interneto naudojimą Lietuvoje ir tokiu būdu kelti šalies gyventojų gyvenimo lygį. Į aljansą “Langas į ateitį” susibūrė bendrovės “Omnitel”, “Lietuvos telekomas”, “Hansa-LTB”, “Vilniaus bankas”, “Sonex” ir “Alna”. Projekto partneriai yra audito paslaugas teikianti firma “Deloitte & Touche”, advokatų kontora “Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai” bei ryšių su visuomene agentūra “DDB&Co. ir Katkevičius”.