Facebook

Twitter

Suvienytos verslo ir valstybės pastangos duoda akivaizdžius rezultatus

Vilnius, 2004 sausio 27 d. Vidaus reikalų ministerija ir verslo paramos informacinės visuomenės plėtrai aljansas “Langas į ateitį” Lietuvoje įsteigė dar 100 interneto centrų. Viso Lietuvoje jau veikia 172 “Langas į ateitį” interneto centrai.

Šis projektas vykdytas pagal sutartį, pasirašytą 2002 m. gruodį ir numatančią šalies verslo lyderių įsteigtos asociacijos ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės bendrą veiklą steigiant viešuosius interneto prieigos centrus.

VRM ir aljansas “Langas į ateitį” bendradarbiaus kuriant vientisą viešųjų interneto centrų steigimo strategiją, koordinuojant šių centrų steigimą įvairiose Lietuvos vietovėse. Susitarta kartu įgyvendinti ir kitus informacinės visuomenės plėtros projektus.

Per 2003 metus VRM su asociacija “Langas į ateitį” Lietuvoje įsteigė 100 viešųjų interneto centrų. Viešųjų interneto centrų steigimui Vidaus reikalų ministerija numatė finansavimą iš šalies biudžeto ir tarptautinių pasaulio fondų. Interneto centrų steigimo darbus koordinavo “Langas į ateitį” administracija.

Įgyvendindama Vyriausybės programą ir vykdydama pavestus uždavinius informacinės visuomenės srityje, VRM daug dėmesio skiria viešųjų paslaugų teikimui naudojant modernias informacines technologijas, taip vadinamai elektroninės valdžios plėtrai.

“Vidaus reikalų ministerija integruodama privataus verslo, centrinės ir vietinės valdžios bei užsienio fondų resursus siekia, kad per artimiausius metus interneto plėtra pasiektų Europos Sąjungos interneto skverbties vidurkį. Lietuvos žmonėmis vienydami jėgas stengiamės suteikti dar daugiau galimybių nemokamai naudotis internetu, keliant šalies vartotojų kompetenciją bei kuriant gerai išplėtotą viešosios prieigos interneto centrų tinklą”, - sakė vidaus reikalų ministras Virgilijus Bulovas.

Aljansas buvo inicijuotas kaip katalizatorius, kuriant Lietuvoje informacinę visuomenę. Jis buriamas paskatinti abipusį verslo ir valdžios institucijų bendradarbiavimą, skatinant visuomenę naudotis informacinėmis technologijomis ir mažinant Lietuvos skaitmeninę perskyrą.

“Šiandien pristatomi jau įvykdyti darbai liudija apie esminį lūžį valstybei bendradarbiaujant su verslu, kuriant žinių visuomenę, - verslas ir valdžia gali labai efektyviai bendradarbiauti. Į mūsų projektą įsitraukė ir nauji partneriai – interneto centrus ėmėsi steigti ir “Lietuvos paštas”, ir prekybos tinklas SIMAS. Taigi galime teigti, kad projektas įgauna dar platesnį mastą, apimantį visą Lietuvą”, - sakė aljanso “Langas į ateitį” direktorė Loreta Križinauskienė.

Pagal bendrą “Langas į ateitį” ir VRM projektą steigiami interneto centrai įsikūrė 44 bibliotekose, 10 “Lietuvos pašto” skyrių, 8 seniūnijose, 23 prekybos tinklo SIMAS taškuose ir 15 įvairių organizacijų.

Beveik pusė “Langas į ateitį” centrų yra įsteigti nedidelėse gyvenvietėse, kuriose gyvena 400-4500 žmonių. Iš viso “Langas į ateitį” savo centrus yra įsteigęs jau 58 Lietuvos savivaldybėse.

Įsteigtiems interneto centrams administruoti “Langas į ateitį” sukūrė specialią programinę įrangą, leidžiančią iš vieno centrinio kompiuterio stebėti visų interneto centruose esančių kompiuterių darbą.

Informacinės visuomenės plėtrą remiantis verslo aljansas “Langas į ateitį” įkurtas 2002 metų gegužės mėnesį. Jo siekis – skatinti interneto naudojimą Lietuvoje ir tokiu būdu kelti šalies gyventojų gyvenimo lygį.

Į aljansą “Langas į ateitį” susibūrė bendrovės “Omnitel”, “Lietuvos telekomas”, “Hansabankas”, “Vilniaus bankas”, “Sonex grupė” ir “Alna”. 2003 m. pradžioje prie aljanso veiklos prisidėjo ir LR Vidaus reikalų ministerija. Aljanso didieji partneriai – SAMPO bankas, MOTOROLA ir “Lietuvos rytas”. Projekto partneriai yra audito paslaugas teikianti firma “Deloitte & Touche”, advokatų kontora “Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai” bei ryšių su visuomene agentūra “DDB&Co. ir Katkevičius”.