Facebook

Twitter

“Langas į ateitį” ragina Seimą pritarti gyventojų mokesčių lengvatai asmenims, įsigyjantiems kompiuterius

Vilnius, balandžio 29 d. Aljansas “Langas į ateitį”, siekiantis Lietuvos gyventojams suteikti kuo daugiau galimybių naudotis internetu, apgailestauja, kad LR Seimo Biudžeto ir finansų komitetas nepritarė gyventojų mokesčių lengvatai asmenims, įsigyjantiems kompiuterius ir/ar interneto prieigą. „Langas į ateitį“ ragina parlamentarus pritarti įstatymo pataisai. Jai prieš kurį laiką jau pritarė LR Vyriausybė savo nutarimu.

Siekiant ne tik tuščiai deklaruoti informacinės visuomenės kūrimo svarbą, jos naudą bei atsiveriančias galimybes, bet ir imtis konkrečių žingsnių, asociacija „Langas į ateitį“ laiko labai svarbiu Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 21 straipsnio papildymą. Jo esmė – taikyti šio mokesčio lengvatą fiziniams asmenims, įsigyjantiems kompiuterį ar interneto ryšį namuose.

“Langas į ateitį” primena, kad ši įstatymo pataisa rengta, siekiant paspartinti informacinės visuomenės Lietuvoje kūrimą bei sumažinti vis didėjančią skaitmeninę atskirtį.

Aljanso direktorė Loreta Križinauskienė atkreipia dėmesį, kad pagal “e-Europe+” ataskaitoje nurodomus rodiklius Lietuva ryškiai išsiskiria iš kitų šalių kandidačių tarpo: kompiuterio įsigijimui reikalingos lėšos sudaro beveik keturių mėnesių vidutinio namų ūkio pajamas. Lietuva yra beveik blogiausioje padėtyje pagal kompiuterius ir interneto ryšį turinčių namuose žmonių procentą šalių kandidačių tarpe. Todėl neabejojama, kad ši įstatymo pataisa duotų puikų impulsą informacinės visuomenės plėtrai ir skaitmeninės atskirties mažinimui, ypač mažiau pasiturinčiuose gyventojų sluoksniuose.

“Remiantis Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacija, maždaug trečdalis kompiuteriais ir internetu nesinaudojančių žmonių teigia, kad jiems tai yra per brangu. Dauguma aljanso “Langas į ateitį” suaugusiųjų interneto pradmenų kursuose apklaustų dalyvių taip pat teigė, kad jie nesinaudoja kompiuteriu ar internetu namie, nes negali jų įsigyti. Todėl manome, kad gyventojams pritaikytos lengvatos turėtų didelės įtakos žmonėms įsigyjant kompiuterius”, - sako “Langas į ateitį” vadovė.

Jos teigimu, šiandien yra akivaizdu, kad nesinaudojimas kompiuterinėmis technologijomis mažina perspektyvas išsilaikyti darbo rinkoje, o Gyventojų pajamų mokesčių lengvata būtų kaip investicija į visuomenę, atnešiančią neįkainojamus dividendus – aukštą Lietuvos žmonių išsilavinimą, kompiuterinį raštingumą bei kvalifikaciją, Aljansas „Langas į ateitį“ yra įsitikinęs, kad ši mokesčių lengvata prisidės prie Lietuvos žmonių galimybių žengti dar vieną didelį žingsnį informacinės visuomenės link.