Facebook

Twitter

“Langas į ateitį” skelbia viešųjų interneto centrų konkursą

“Mūsų interneto centras keičia mūsų gyvenimą”

Asociacija “Langas į ateitį” kviečia aljanso įsteigtus viešuosius interneto centrus dalyvauti respublikiniame konkurse “Mūsų interneto centras keičia mūsų gyvenimą”.

Konkurso dalyvių darbus vertins speciali aljanso steigėjų, visuomeninių organizacijų, partnerių komisija.

Konkurso tikslas – įvertinti geriausias patirtis ir veiklas, kurios plėtojamos “Langas į ateitį” viešuosiuose interneto centruose, atskleidžiant kuo platesnes interneto naudojimo galimybes ir centro svarbą vietos bendruomenės gyvenime. Skatinti interneto centrų operatorius kūrybingai, originaliai ir visai vietos bendruomenei naudingai organizuoti interneto centro darbą.

Konkurso sąlygos:

• Konkurse dalyvauja “Langas į ateitį” interneto centrai;
• Konkursui pateikiamas centro veiklos aprašymas, atskleidžiantis, kaip interneto centro veikla paskatino, sudomino gyventojus interneto galimybėmis, kaip internetas pakeitė bendruomenės ir jos žmonių gyvenimą.
• Veiklos aprašymas gali būti iliustruotas nuotraukomis ar kita vaizdine medžiaga.
• Centro veiklos atspindėjimas vietos žiniasklaidoje (pridedamos išėjusios spaudos publikacijos).
• Konkurse skiriamos trys prizinės vietos, kurių laimėtojai bus apdovanoti.

Konkurso vertinimo kriterijai:

• Organizuojamos veiklos originalumas ir naudingumas bendruomenei
• Sėkmės istorijos, kurios paskatintų ir kitus centrus panašiai veiklai bei būtų įdomios visai Lietuvos visuomenei.

Konkurso vykdymo etapai:

Birželio 14 d. apie konkursą paskelbiama “Langas į ateitį” interneto svetainėje, siunčiami informuojantys el. laiškai centrų administratoriams. Išplatinama informacija nacionalinei ir regioninei žiniasklaidai.
Iki gruodžio 1 d. interneto centrai rengia ir atsiunčia sėkmingiausius savo vykdytus projektus (projekto piešinį ir idėjos aprašymą).
Gruodžio 15 d. paskelbiami trys geriausi atrinkti projektai.
Gruodžio 20 d. - iškilmingas nugalėtojų apdovanojimas, spaudos konferencija Vilniuje.

Projektus siųsti:

Romualdai Stonkutei
DDB&Co.ir Katkevičius
Dominikonų 5
Vilnius

Konkurso vertinimo komisija:

1. Rita Laukaitytė, asociacija „Langas į ateitį“
2. Saulius Jastiuginas, VRM
3. Asta Urbonavičienė, Omnitel
4. Vytautas Kavoliūnas, Lietuvos telekomas
5. Vytautas Žiemys, Vilniaus bankas
6. Neringa Romanovskaja, Alnos mokymo centras
7. Atstovas, Deloitte&Touche
8. Paulius Jakutavičius, Lietuvos rytas