Facebook

Twitter

„Langas į ateitį“ įgyvendino užsibrėžtus uždavinius ir kelia naujus tikslus

Vilnius, balandžio 4 d.

Informacinės visuomenės plėtrą skatinantis aljansas „Langas į ateitį“ iškilmingame renginyje Prezidentūroje apžvelgė aljanso nuveiktus darbus bei pristatė naujus tikslus, siekiant toliau modernizuoti Lietuvą.

Į aljansą „Langas į ateitį“ 2002 m. susibūrė „Vilniaus bankas“, „Hansabankas“, „Omnitel“, „Lietuvos telekomas“, „Sonex grupė“ ir „Alna“.

 „Langas į ateitį“ užsibrėžtas tikslas – skatinti interneto naudojimą Lietuvoje ir tokiu būdu kelti šalies žmonių gyvenimo lygį. Kartu užsibrėžta per trejus metus pasiekti Europos Sąjungos interneto skverbties vidurkį. Naujausiais „TNS Gallup“ tyrimo duomenimis, šiuo metu internetu naudojasi 39 proc. 15-59 metų Lietuvos gyventojų.

„Langas į ateitį“ pranešė sieksiąs dar aktyviau skatinti piliečius naudotis interneto siūlomomis elektroninėmis paslaugomis bei taip kelti šalies gyvenimo lygį, didinti Lietuvos konkurencingumą Europoje bei pasaulyje.

"Trejetą metų gyvuojantis aljansas „Langas į ateitį“ - tai puikus pavyzdys, kokius plačius Lietuvos langus į ateitį gali iškirsti verslo žmonių iniciatyvos ir kūrybingas jų bendradarbiavimas su valdžios įstaigomis", - sakė Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus.

Nuo pirmųjų aljanso žingsnių į aktyvią veiklą aktyviai įsitraukė ir Lietuvos Vyriausybė. Ji pabrėžė, kad itin svarbu sutelkti jėgas bendram strateginiam šalies tikslui – interneto plėtrai, taigi ir šalies informacinės visuomenės ugdymui. Bendras Vyriausybės ir „Langas į ateitį“ darbas tapo esminiu lūžiu valstybei bendradarbiaujant su verslu, kuriant žinių visuomenę.

“Bendromis jėgomis, apjungdami privataus verslo, centrinės ir vietinės valdžios bei užsienio fondų resursus, siekėme, kad interneto plėtra per 3 metus pasiektų ES interneto skverbties vidurkį, - sakė LR Vyriausybės kancleris Zenonas Kaminskas. - Noriu visiems aljanso “Langas į ateiti” dalyviams palinkėti kuo geriausios kloties ir patikinti, kad LR Vyriausybė pasirengusi būti lygiaverčiu partneriu visuose panašaus pobūdžio informacijos ir žinių visuomenės plėtros procesuose.”

Bendra „Langas į ateitį“ ir Vyriausybės institucijų atstovų darbo grupė sukūrė vientisą viešųjų interneto centrų steigimo strategiją. Drauge su Vidaus reikalų ministerija finansuotas ir koordinuotas šių centrų steigimas įvairiose Lietuvos vietovėse. Bendradarbiaujant su Švietimo ir mokslo ministerijos specialistais buvo sukurta speciali interneto pradmenų mokymo programa, pagal kurią apmokyta 20 000 Lietuvos gyventojų.

Prie „Langas į ateitį“ netruko prisijungti dar daugiau partnerių iš privataus verslo - SAMPO bankas, MOTOROLA, „Microsoft“, “Lietuvos rytas”, “Deloitte&Touche”, “Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai”. Projekto partneriais tapo valstybės institucijos ir nevyriausybinės organizacijos.

„2002-aisiais suburto aljanso siekiai ir konkretūs darbai projektą išaugino iki nacionalinio judėjimo, kuriančio modernesnę Lietuvą. Šiame judėjime šiandien dalyvauja visa Lietuva“, - sakė „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė.

Per trejus metus buvo įkurti 175 viešieji interneto centrai (VIC) miestų ir miestelių bibliotekose, ligoninėse, bendruomenių centruose, seniūnijose, pašto skyriuose ir kitur. Centruose apsilankė per 800 tūkst. žmonių, kurie internete praleido 336 tūkst. valandų. 20 tūkst. gyventojų iš įvairių Lietuvos kampelių dalyvavo „Langas į ateitį“ organizuotuose mokymuose naudotis internetu. „Langas į ateitį“ Lietuvos žmonėms suteikė galimybę namuose išbandyti internetą nemokamai, užsisakius specialią paslaugą „Atviras langas“.

Aljanso veikla pasauliniu mastu buvo įvertinta kaip vienas sėkmingiausių verslo, valdžios ir savivaldos bendradarbiavimo projektų.

„Šiandien pradėtus projektus turime plėtoti toliau, įtraukdami kuo daugiau naujų jėgų iš verslo, valdžios ir ES fondų, - įsitikinusi L.Križinauskienė. – Todėl „Langas į ateitį“ iškėlė apie naujus tikslus, kurių bus siekiama artimiausius trejus metus“.

Prezidentūroje vykusiame renginyje „Langas į ateitį“ nariai paskelbė sieksią skatinti elektroninių paslaugų naudojimą – kad per trejetą metų viešojo administravimo ir verslo paslaugomis internete naudotųsi ne mažiau kaip 30 proc. Lietuvos gyventojų.

Todėl suvienijus šalies verslo, valdžios ir ES fondų galimybes “Langas į ateitį” siekia sukurti dar 1000 viešosios interneto prieigos taškų, interneto pradmenų apmokyti 300 tūkst. Lietuvos gyventojų, skatinti kurti ir naudoti elektronines paslaugas.