Facebook

Twitter

Lietuvos Vyriausybė kartu su „Langu į ateitį“ ES lėšas pasitelkė Lietuvos atsilikimui interneto naudojimo srityje mažinti

Vilnius, birželio 2 d. Lietuvoje pradeda veikti dar 300 „Langas į ateitį“ viešosios interneto prieigos centrų, įsteigtų Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos lėšomis.

Šie centrai įsteigti LR Vidaus reikalų ministerijai įgyvendinant ES remiamos „Phare“ 2003 m. socialinės-ekonominės sanglaudos programos finansuojamą projektą „Viešųjų interneto prieigos taškų steigimas kaimiškose vietovėse". Šiam projektui iš viso yra skirta 3,15 mln. eurų.

„Langas į ateitį“ šiandien yra pelnęs visuomenės modernizavimo, šalies kaitos skatinimo, žinių visuomenės kūrimo iniciatoriaus vardą. Vidaus reikalų ministerija kaip partnerė aktyviai dalyvavo aljanso „Langas į ateitį“ veikloje, kuriant ir koordinuojant vientisą viešųjų interneto centrų steigimo strategiją. Šiandien realizuojamas VRM 300 interneto taškų projektas puikiai papildo anksčiau realizuotą „Langas į ateitį“ 175 interneto centrų steigimo projektą –Lietuvos gyventojams suteikta beveik pus4 tūkstančio centrų, kuriuose galima naudotis internetu.

Naujieji viešosios interneto prieigos taškai steigiami kaimo vietovėse, ypač tose, kur menkai išplėtota telekomunikacijų infrastruktūra. Viešosios interneto prieigos taškai steigiami labiausiai lankomose vietose: bibliotekose, kultūros namuose, seniūnijose bendruomenių centruose ir pan. Siekiama užtikrinti, kad artimiausias viešosios interneto prieigos taškas kaimo gyventojams būtų nutolęs ne didesniu kaip 8 –10 km atstumu.

Kiekviename naujai įrengtame viešosios interneto prieigos taške numatyta įrengti iki penkių kompiuterizuotų darbo vietų su prieiga prie interneto. Mažiausiai 3 metus gyventojams bus garantuota 40 val. per savaitę nemokama prieiga prie interneto.

„Šiandien „Langas į ateitį“ yra aukštai įvertintas ir Lietuvos visuomenės, ir pasaulio bendruomenės akyse. Bendromis aljanso ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės pastangomis pasiekti konkretūs rezultatai šiandien leidžia teigti, kad toks bendradarbiavimas tapo naujos socialinės elgsenos pavyzdžiu“, - sakė „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė.

Anot jos, visi Lietuvoje veikiantys viešieji interneto centrai bus koordinuojami iš vieno centro, centrų veiklai bus keliami panašūs reikalavimai, kad Lietuvos gyventojai turėtų galimybę gauti kokybiškas, aukšto lygio paslaugas.

Projekto plėtra steigiant interneto centrus Lietuvos gyventojams, ypač gyvenantiems kaime, sudarys dar geresnes sąlygas skaitmeninės, o kartu ir socialinės atskirties mažinimui.