Facebook

Twitter

Lietuva pirmoji ES pradėjo išduoti „mobilumo“ dokumentus

Lietuva tapo pirmąja Europos Sąjungos valstybe, į užsienį mokytis arba tobulintis vykstantiems šalies piliečiams nuo birželio mėnesio pradėjusia išduoti „Europass“ mobilumo dokumentus – specialias pažymas, kuriose išsamiai aprašoma mokymosi programa ir jos metu asmens įgytos žinios bei kompetencija.

Ši išplėstinė pažyma yra vienas iš penkių dokumentų, sudarančių „Europass“ dokumentų aplanką, kuris sukurtas, kad bet kuris ES pilietis galėtų pateikti informaciją apie savo sugebėjimus ir kompetenciją lengvai suprantama ir visoje ES standartizuota forma.

Galimybė Lietuvoje teikti „Europass“ mobilumo dokumentus anksčiau negu kitose Europos valstybėse atsirado po to, kai Vilniuje veikiantis ES Leonardo da Vinčio programos koordinavimo paramos fondas, sukūrė specialią duomenų bazę internete (www.europass.lt). Joje siunčianti organizacija registruoja mokytis ar stažuotis į kitas Europos šalis vykstančius asmenis.

„Toks dokumentas naudingas bet kuriam užsienyje besitobulinančiam žmogui, nes paprastai baigus kursus įteikiamas tik pažymėjimas, kuris apie mokymų pobūdį bei naudą beveik nieko nesako. Mobilumo dokumente ši informacija pateikiama išsamiai ir tokia forma, kuri patvirtinta visoje ES. Todėl apie tokį dokumentą turintį žmogų potencialus darbdavys arba kitas vertintojas gali susidaryti kur kas aiškesnę nuomonę“, – teigė „Europass“ projekto asistentė Jūratė Puodžiukaitė.

Didžioji dalis žmonių iš Lietuvos į kitas Europos šalis mokytis vyksta per ES koordinuojamas programas (Leonardo da Vinčio, „Erasmus“, „Comenius“, „Jaunimas“). Jie mobilumo dokumentus gaus automatiškai: tereikia internete užpildyti atitinkamą paraišką. Jei mokytis važiuojama ne per ES koordinuojamas programas, reikia pateikti raštišką susitarimą tarp siunčiančios ir priimančios organizacijų.

Kiekvienam gavusiam „Europass“ mobilumo pažymą bus įteiktas ir specialus Europos Komisijos sukurtas „Europass“ dokumentų aplankas. Šį europietišku darbuotojo pasu vadinamą „Europass“ dokumentų aplanką, be „Europass“ mobilumo dokumento, sudaro europinio standarto gyvenimo aprašymas („Europass CV“), dokumentas apie užsienio kalbų mokėjimą, pažyma apie įgytą išsilavinimą bei dokumentas, apibūdinantis asmens profesinę kompetenciją.

Lietuvoje pirmieji „Europass“ mobilumo dokumentai buvo išduoti Nacionalinio operos ir baleto teatro darbuotojams, kurie tobulintis į užsienį vyko per Leonardo da Vinčio programą. Prognozuojama, kad iki šių metų pabaigos galimybe gauti šią pažymą, detaliai apibūdinančią mokymų metu įgytas žinias, pasinaudos keli šimtai Lietuvos žmonių.

Pasak J.Puodžiukaitės, „Europass“ mobilumo dokumentus gali gauti visi į bet kurią Europos šalį mokytis išvažiuojantys asmenys, nepriklausomai nuo jų amžiaus, išsilavinimo bei pareigų. Šią pažymą pildo ir žmogų siunčianti, ir priimanti organizacijos, smulkiai aprašydamos mokymo tikslus, trukmę, suteiktas kvalifikacijas, įgytas žinias bei kompetenciją. Gali būti pateikiamas dėstytų dalykų apibūdinimas ir asmens gauti įvertinimai – pažymiai, balai, kreditai ir pan.

Be „Europass“ mobilumo dokumento, šiuo metu Lietuvoje galima naudoti dar du „Europass“ dokumentus: „Europass“ gyvenimo aprašymą (CV) ir anketą apie užsienio kalbų mokėjimą. Abu šie dokumentai yra visiškai sulietuvinti ir parengti laikantis standartinės ir oficialiai visose 25 Europos Sąjungos valstybėse patvirtintos formos.

Kalbų pasą ir „Europass CV“ kiekvienas žmogus užpildo savarankiškai, šie dokumentai laisvai prieinamas internete (www.europass.lt). Šiame tinklapyje taip pat pateikiamos išsamios rekomendacijos, kaip užpildyti gyvenimo aprašymą ir kaip pačiam įvertinti savo kalbų žinias.

„Europass“ dokumentų aplankas formuojamas siekiant ES piliečiams palengvinti naujų darbo ir mokymosi galimybių užsienyje paieškas. Šiuose dokumentuose informacija apie asmens kvalifikaciją, sugebėjimus ir išsilavinimo lygį pateikiama maksimaliai suprantamai, todėl žmogaus galimybių vertinimas tampa skaidresnis ir paprastesnis.

Lietuvoje „Europass“ sudarantys dokumentai pradėti kurti 2005 metais. „Europass“ yra gana naujas reiškinys ir visos Europos Sąjungos mastu: šis projektas pradėtas prieš trejus metus, o oficialus „europaso“ pristatymas įvyko šių metų sausio pabaigoje Liuksemburge.

* * *

Daugiau informacijos apie „Europass“ rasite internete: http://www.europass.lt; http://europass.cedefop.eu.int