Facebook

Twitter

"Infobalt" parodoje "Langas į ateitį" pristatė ateities planus

"Langas į ateitį” spalio 27-29 d. dalyvavo “Infobalt” parodoje. Bendrą Informacinės visuomenės komiteto prie LRV, LR Vidaus reikalų ministerijos ir “Langas į ateitį” stendą vienijo bendra tema - viešosios elektroninės paslaugos gyventojams.

LR Vyriausybė planuose numatyta artimiausiu metu į internetą perkelti 40% viešųjų paslaugų, tačiau šiandieninės Lietuvos žmonės turi gana nedaug galimybių šiomis paslaugomis naudotis. Todėl parodoje buvo pabrėžta, kad e.valdžios paslaugų nebus įmanoma įdiegti nesuteikus gyventojams viešosios interneto prieigos.

„Infobalt“ stende buvo pristatomas Lietuvos interneto prieigos taškų kūrimo procesas, kuriame dalyvauja Lietuvos privatus verslas, valstybės institucijos ir ES struktūros.

Viešųjų interneto prieigos centrų, suteikiančių gyventojams galimybę nemokamai naudotis internetu, steigimo iniciatyva kilo aljansui „Langas į ateitį“. Į aljansą 2002 m. susijungė didžiausi šalies bankai, telekomunikacijų ir IT bendrovės. Nuo pirmųjų aljanso žingsnių į aktyvią veiklą aktyviai įsitraukė ir LR Vidaus reikalų ministerija. Prie „Langas į ateitį“ netruko prisijungti dar daugiau partnerių iš privataus verslo bei valstybės institucijos ir nevyriausybinės organizacijos. Per trejus metus buvo įkurti 175 viešieji interneto centrai miestų ir miestelių bibliotekose, ligoninėse, bendruomenių centruose, seniūnijose, pašto skyriuose ir kitur.

Sėkmingas „Langas į ateitį“ projekto tęsinys – suvienijus Lietuvos ir ES pastangas bei finansavimą įsteigta dar 300 interneto taškų iš PHARE programos lėšų. Šie taškai kuriami kaimiškosiose Lietuvos vietovėse

Šiais rezultatais viešosios interneto prieigos kūrimo procesas neapsiribojo – jau patvirtintas finansavimas dar 400 naujų viešųjų interneto prieigos taškų, kurie bus įkurti per artimiausius kelerius metus. “Langas į ateitį” kartu su IVPK, VRM ir “Phare” viešųjų interneto prieigos taškų projekto vykdytojais surengė seminarą „Viešosios interneto prieigos reikšmė informacinės visuomenės pletrai“. Į seminarą buvo pakviesta visų 60 savivaldybių administratoriai ir IT specialistai.

Parodoje pabrėžta ir gyventojų mokymų naudotis internetu svarba – “Langas į ateitį” pristatė savo parengtą projektą apmokyti naudotis internetu 50 000 šalies gyventojų. Jei šis projektas bus finansuotas, gyventojų mokymai gali prasidėti jau kitais metais.