Facebook

Twitter

“Langas į ateitį“ gyventojų mokymų projektas pristatytas socialiai pažeistiems žmonėms

„Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė vaizdo konferencijoje ,,Labiausiai socialiai pažeistų asmenų integravimo į darbo rinką galimybių didinimas“ pristatė mokymų projektą „Lietuvos e. piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“.

Pagal šį ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą, Lietuvoje bus suteikta kompiuterinio raštingumo pradmenų ir saugaus naudojimosi internetu žinių 50 000 Lietuvos gyventojų, vyresnių nei 16 metų. Projektas vykdomas pagal Lietuvos 2004-2006 m. BPD prioriteto “Žmogiškųjų išteklių plėtra” 2.2. priemonę.

Diskusijos vaizdo transliacija buvo matoma Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio darbo biržose. Vaizdo konferencijoje šiose darbo biržose turėjo galimybę dalyvauti neįgaliųjų organizacijų, pataisos inspekcijų, pataisos įstaigų socialinės reabilitacijos tarnybų, darbingumo ir neįgalumo nustatymo teritorinių skyrių, Lietuvos pensininkų sąjungos ,,Bočiai“ bendrijų, moterų sąjungos skyrių, socialinių įmonių atstovai, Dingusių žmonių šeimų paramos centro savanoriai.

Susirinkusieji svarstė socialiai remtinų žmonių integravimo į darbo rinką problematiką ir galimus sprendimo būdus.

„Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė konferencijoje pristatė naujas galimybes socialiai atskirtiems žmonėms įgyti kompiuterinio raštingumo pradmenų „Langas į ateitį“ rengiamuose kursuose. Sugebėjimas dirbti kompiuteriu ir naudotis internete esančia informacija padės darbo neturintiems žmonėms ir neįgaliesiems konkuruoti darbo rinkoje bei padidins jų galimybes įsidarbinti.