Facebook

Twitter

„Langas į ateitį“ kviečia Utenos apskrities gyventojus nemokamai išmokti naudotis internetu

Informacinės visuomenės plėtrą skatinantis aljansas „Langas į ateitį“ paskelbė apie visuotinius gyventojų mokymus naudotis internetu ir pakvietė šalies gyventojus registruotis į nemokamus interneto kursus. Registracijos telefonas visoje Lietuvoje – 8 700 55321.

„Langas į ateitį“ apie galimybę išmokti naudotis internetu pristatė Utenos apskrities vadovams, savivaldybių vadovams, atsakingiems asmenims ir visiems gyventojams.

Utenoje papasakota, kad aljansas per dvejus metus kompiuterinio raštingumo apmokys 50 000 Lietuvos gyventojų. Tam bus panaudotos ir Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos. Aljansas vykdo gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymo projektą „Lietuvos e. piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“ pagal Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamą Lietuvos 2004-2006 m. bendrojo programavimo dokumento (BPD) 2.2. priemonės 4-ą veiklų sritį „Gyventojų kompiuterinio raštingumo ugdymas“.

Projektas skirtas spręsti šiuo metu egzistuojančias nepakankamo gyventojų kompiuterinio raštingumo problemas.

„Šiandien Lietuvoje veikia beveik 500 interneto centrų, kuriuose gyventojai gali nemokamai naudotis internetu. Utenos apskrityje veikia jau ne veinas „Langas į ateitį“ interneto centras. Tačiau didelė dalis šalies gyventojų nemoka naudotis kompiuteriu ir internetu. Skirtumai, atsirandantys dėl galimybių bei gebėjimų naudotis internetu stokos, Lietuvoje skaldo visuomenę ir apriboja tam tikrų jos socialinių sluoksnių galimybes“, - apie mokymų iniciatyvos pradžią pasakoja „Langas į ateitį“ projekto vadovė Rita Laukaitytė.

Numatomo projekto „Lietuvos e-piliečio kompiuterinio raštingumo pradmenys“ pagrindinis tikslas – tiesioginių mokymų kompiuterinėse klasėse būdu suteikti kompiuterinio raštingumo pradmenų ir saugaus naudojimosi internetu žinių 50 000 Lietuvos gyventojų, vyresnių nei 16 metų. Mokymų projektą numatoma įgyvendinti 2006-2008 metais visoje Lietuvos teritorijoje, siekiant apmokyti kuo daugiau kaimiškųjų vietovių gyventojų.

„Paskelbėme vieną numerį 8 700 55321, kuriuo galės registruotis visi Lietuvos gyventojai – šiuo telefonu jiems bus pranešta, kada ir kurioje arčiausiai jų esančioje vietoje vyks kursai. Kursai vyks 5 dienas, visi lankytojai gaus specialiai išleistus vadovėlius, o kursų pabaigoje, įvertinus įgytas žinias, dalyviams bus įteiktas kursų baigimo pažymėjimas“, - sakė „Langas į ateitį“ projekto vadovė.

Pasak R.Laukaitytės, tikėtina, kad sėkmingai įgyvendinus projekto veiklas, būtų iš esmės padidintas kompiuterinio raštingumo lygis Lietuvoje, kadangi tikimasi ir to, jog 50 000 apmokytųjų skleistų įgytas žinias savo aplinkoje bei prisidėtų šiuo metu santykinai neraštingose socialinėse grupėse suvokiant tokių žinių naudą bei skatinant norą mokytis.

Kurkime ateiti drauge!