Facebook

Twitter

10 000 - sis Viešojo interneto centro lankytojas

Žemaičių vyskupystės muziejuje įsikūrusiame Viešąjame interneto centre apsilankė 10.000 - sis lankytojas - Varnių Motiejaus Valančiaus vidurinės mokyklos 5 klasės moksleivis, kuris kaip ir daugelis jo bendraamžių skaito internetinius žurnalus, naudojasi elektroniniu paštu, lankosi internetinėse pokalbių svetainėse, žaidžia internetinius žaidimus.

Nuo 2003 m. sausio 5-os dienos Varnių gyventojai, svečiai ir turistai naudojasi Viešuoju interneto centru (VIC) – tai bendrų aljanso “Langas į ateitį” ir Žemaičių vyskupystės muziejaus pastangų rezultatas. Šis Centras yra vienas pirmųjų VIC-ų Lietuvoje, įsteigtas Varniuose, Žemaičių vyskupystės muziejuje.

Viešojo interneto centro tikslas – suteikti nemokamą interneto prieigos paslaugą vietos gyventojams, svečiams bei turistams. Varniuose VIC-as veikia drauge su Muziejaus administruojamu Turizmo informacijos centru, tad lankytojams yra sudarytos sąlygos vienoje vietoje gauti kultūros bei informacinių technologijų teikiamas paslaugas. Bendradarbiavimas su Aljansu atnešė abipusę naudą: į įstaigą, turinčią „konservatyvų“ pavadinimą bei pobūdį, nebebijo užsukti moksleiviai ir jaunimas, vis dažniau darbo paieškoms internetu naudojasi ir bedarbiai. VIC-ą administruojantys darbuotojai padeda nepaklysti interneto labirintuose dar neįgudusiems interneto naudotojams.

Kasdieną muziejaus Varniuose VIC-e apsilanko 10-12 lankytojų. Centro darbo laikas sutampa su Muziejaus darbo laiku, tad vasaros sezono metu VIC-as dirba ir šeštadienį, ir sekmadienį. Apie Viešojo interneto centro veiklą Varniuose ne kartą palankiai atsiliepta spaudoje, internete nuolat skelbiama informacija (http://www.varniai-museum.lt). 2004 m. „Langas į ateitį” Viešojo interneto centro veikla pristatyta parodoje „Infobalt“. 2004 m. Informacinės visuomenės plėtros komitetas Muziejaus direktoriui suteikė nominaciją „Labiausiai informacinės visuomenės plėtrai nusipelnęs žmogus“.

2005 m. pabaigoje Muziejus su aljansu „Langas į ateitį“ pasirašė naują trejų 2006-2008 metų bendradarbiavimo sutartį, pagal kurią ir toliau bus teikiamos interneto paslaugos.

Žemaičių vyskupystės muziejaus informacija