Facebook

Twitter

Lietuvoje bus įsteigta dar 400 nemokamų interneto taškų

Lietuvos gyventojams 2007 m. duris atvers dar 400 viešųjų interneto prieigos taškų kaimiškosiose vietovėse, kuriuose bus suteikta galimybė nemokamai naudotis internetu. Įsteigus šiuos taškus Lietuva taps viena iš pirmaujančių Europos šalių pagal viešosios interneto prieigos taškų (VIPT) skaičių – mūsų šalyje jų bus 875.

Naujieji VIPT steigiami LR Vidaus reikalų ministerijos, įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą “Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“.

Projekto administravimo konkursą laimėjo ir įgyvendinimo darbus pradėjo partnerių - asociacijos „Langas į ateitį“, UAB S4ID, Kauno technologijos universiteto – konsorciumas.

Projekto „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“ įgyvendinimo metu esamas viešųjų interneto prieigos taškų (VIPT) tinklas bus plečiamas į nuošalias kaimo vietoves, įsteigiant 400 naujų VIPT ir modernizuojant 83 taškus, nuo 2002 m. veikiančius kaimiškose vietovėse. VIPT bus steigiami tose Lietuvos vietovėse, kuriose iki šiol dėl nepakankamų komercinių iniciatyvų ar techninių galimybių nėra viešosios interneto prieigos, tačiau vietos bendruomenės ar savivaldos įstaigos gali užtikrinti įsteigto VIPT egzistavimą ir po projekto pabaigos. Nauji VIPT bus atrenkami ir steigiami siekiant užtikrinant tolygų VIPT pasiskirstymą šalies teritorijoje.

„Šiuo projektu baigiame vieną itin svarbų žinių visuomenės kūrimo šalyje etapą: įsteigtieji VIPT šalyje padės sukurti pakankamai tankų interneto prieigos tinklą – Lietuvoje veiks beveik 1000 nemokamo interneto taškų. Tai leis visiems gyventojams patogiai naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir elektroninėmis paslaugomis. Mes tapsime Europos Sąjungos valstybe, turinčia daugiausiai viešųjų interneto prieigos taškų vienam gyventojui“, - sako LR Vidaus reikalų ministerijos sekretorius Vaidotas Abraitis.

Pasak jo, naujieji 400 interneto prieigos taškų leis pasiekti LR Vyriausybės programoje užsibrėžtų tikslų bei prisidės įgyvendinant strategines Lietuvos valstybės nuostatas dėl modernios valstybės kūrimo.

Taip pat tai tiesiogiai prisidės prie šių metų birželį priimtos Rygos deklaracijos įgyvendinimo, pasirašytos Europos bendrijos ir asocijuotų šalių ministrų, kurioje teigiama apie siekį sukurti tokią informacinių technologijų ir telekomunikacijų naudojimo sistemą, kuri padėtų įtraukti visus gyventojus ir visas socialines grupes į žinių visuomenę bei suteiktų galimybę visiems naudotis naujausiomis technologijomis. Rygoje iškelta „e.įterpties“ idėja nusako procesus, kurie skatina didesnę šiuolaikinių technologijų skverbtį visuomenėje bei kuo platesnį šių priemonių naudojimą kasdieniame gyvenime.

LR VRM Informacinės politikos departamento direktoriaus pavaduotojas Saulius Jastiuginas pabrėžė, kad šis projektas yra nuoseklus valstybės strategijos įgyvendinimo etapas, tęsiant kartu su „Langas į ateitį“ pradėtą interneto centrų steigimo procesą, kurį vėliau pratęsė PHARE finansuojamas 300 VIPT steigimo projektas.

„2003 metais kartu su „Langas į ateitį“ pradėta veikla steigiant viešuosius interneto prieigos taškus šiandien jau duoda akivaizdžių rezultatų – šalyje jau pastebimi pozityvūs socialiniai pokyčiai, kuriuos sąlygojo gyventojams suteikta galimybė naudotis internetu, pasauliniame tinkle esančia informacija bei elektroninėmis paslaugomis“, - teigė S.Jastiuginas.

Pasak jo, jau sausio mėnesį Lietuvoje bus surengti informaciniai renginiai, kuriuose apskričių, savivaldybių, seniūnijų, įvairių institucijų atstovams bus pristatytos galimybės steigti viešiuosius interneto prieigos taškus. Netrukus visa išsami informacija taip pat bus paskelbta svetainėje ww.vipt.lt.

Projektas “Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“ vykdomas pagal Bendrojo programavimo dokumento (BPD) 3.3 priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“. Visam projektui įgyvendinti skirta parama - 9 763 640 Lt.

Šaltinis - VRM.