Facebook

Twitter

Lietuvoje surengtos projekto “Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“ informacinės konferencijos

“Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“ projekto vykdytojai sausio mėnesį surengė tris informacines konferencijas, kuriose pristatė viešųjų interneto taškų tinklo plėtros projektą, paraiškų pateikimo galimybes bei paraiškų pildymo ypatumus. Aukštaitijos gyventojai į konferenciją buvo pakviesti Utenoje, žemaičiams projektas pristatytas Klaipėdoje, o pietų Lietuvos atstovai susirinko Druskininkuose.

Pagal šį projektą iki 2008 m. kovo mėn. Lietuvoje bus įsteigta 400 naujų viešosios interneto prieigos taškų ir modernizuoti 83 jau veikiantys taškai. Naujieji interneto prieigos taškai steigiami LR Vidaus reikalų ministerijos, įgyvendinant ES struktūrinių fondų finansuojamą projektą. Projektą administruoja asociacija „Langas į ateitį“, UAB „S4ID“ ir Kauno technologijos universitetas.

Konferencijose dalyvavo regionų savivaldybių, seniūnijų vadovai bei atstovai, bibliotekų vadovai, įvairių bendruomeninių grupių atstovai – visi apsilankiusieji aktyviai domėjosi interneto taškų steigimo galimybėmis bei keliamais reikalavimais. 2006 m. gruodžio pabaigoje buvo paskelbtas kvietimas teikti paraiškas viešiesiems interneto prieigos taškams steigti. Paraiškos bus priimamos iki vasario 15 d.

Projekto „Viešųjų interneto prieigos taškų tinklo plėtra“ įgyvendinimo metu esamas viešųjų interneto prieigos taškų tinklas bus plečiamas į nuošalias kaimo vietoves.

Informaciniuose projekto renginiuose sveikinimo žodžius tarė apskričių bei savivaldybių vadovai, pabrėžę interneto prieigos naudą gyventojams bei paraginę paraiškų teikėjus aktyviai dalyvauti projekte, įsteigiant kuo daugiau taškų kaimiškose vietovėse.

Konferencijose, be pagrindinio projekto, buvo pristatytos ir ateities galimybės plėtoti interneto taškų veiklą, panaudojant ES paramos lėšas – Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės atstovė Laura Miškinytė pristatė 2007-2013 m. ES paramos teikimo gaires.

Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovai pristatė kartu su viešaisiais interneto prieigos taškais pradedamą vykdyti projektą, mokant gyventojus elektroninio pajamų deklaracijų pildymo ypatumų.

Paraiškų teikėjai buvo informuoti apie įsteigtą Viešųjų interneto prieigos taškų asociaciją, jos tikslus bei veiklos būdus – visi interneto prieigos taškai ir interneto centrai pakviesti stoti į šią asociaciją ir kartu plėtoti tinklo veiklą.